«De urene barna»

Ei 13 år gammel jente er lei slavekårene på teppeveveriet. Hun får en bedre jobb, men blir lurt og ender opp på et bordell.

Innlegget er skrevet sammen med Steffen Mio 
Kristiansen, leder Operasjon Dagsverk.

Bygging av en skole blir stoppet på grunn av at folk ikke vil la barna sine gå i skole sammen med «de urene barna» i landsbyen.

Barn og unge utsettes for overgrep som dette hver dag bare fordi de er daliter/kasteløse. Selv om kastesystemet offisielt er avskaffet, praktiseres det fortsatt. Det finnes i dag rundt 260 millioner kasteløse, de fleste i India og Nepal. Kasteløse regnes som urene, de utestenges fra arbeidsliv, fra skoler og utsettes for grove overgrep. Verden har glemt dem, og få taler deres sak.

I dag inviterer det norske dalitnettverket til en høring om kasteløse i Oslo. Nylig bestemte også Elevtinget at Operasjon Dagsverk 2012 skal gå til arbeid blant daliter i Nepal. Det gir en unik sjanse til å rette fokus på kasteløses sak i dagene framover. Norske elever vil på OD-dagen 1. november jobbe inn penger til et prosjekt gjennom Strømmestiftelsen som skal gå til en utdanning av daliter.

India har over 160 millioner kasteløse. Landet har også en av verdens raskest voksende økonomier og norsk næringsliv har sterk interesse av et godt samarbeid med India. Vi håper Norge vil være sitt ansvar bevisst og setter denne uverdige praksisen på dagsorden i møte med indiske og nepalske myndigheter.

Kastesystemet kan på mange måter sammenlignes med apartheid. Norge var blant de første landene som ga kampen mot apartheid sin uredde støtte. Operasjon Dagsverk var en viktig pådriver i Norge, og aksjonen i 1988 gikk til utdanning mot apartheid. Vi håper våre politikere nok en gang vil la seg inspirere av norske elevers engasjement for en glemt gruppe, og bli viktige støttespillere i kampen mot kastesystemet.

Det er bare få dager siden Heikki Holmås ble utviklingsminister. Vi vil oppfordre Holmås til å bruke kontoret han nå inntar til også å bli et talerør for verdens glemte ofre - de kasteløse.