De demokratiske prinsippene bak kunstnerstipendene

Kunstens demokratiske rolle hviler på et tydelig skille mellom kunst og politikk. Prinsippene om armlengdes avstand og fagfellevurdering ligger derfor bak tildelingen av statlige kunstnerstipend. Det sikrer tildelinger til kunstnere vi både liker og ikke liker.

Fredag 29. mars tildelte Statens kunstnerstipend 861 stipend til kunstnere. Det var særlig tre mottakere pressen, enkelte politikere og kommentarfeltskribenter merket seg: Pia Maria Roll, Sara Baban, Hanan Benammer, som er tre av kunstnerne bak den mye omtalte forestillingen «Ways of seeing». I lys av kommentarene, nyhetsmeldingene og de politiske utspillene ser vi et behov for å forklare prinsippene og prosessen som ligger bak denne og alle andre tildelinger.

Prosessen som ender i tildelinger, tar relativt lang tid. For tildelingen som ble offentliggjort 29. mars, sendte kunstnerne inn sine stipendsøknader til fristen 15. oktober 2018. Deretter har de blitt fagfellevurdert i stipendkomiteer med kunstnerisk ekspertkompetanse like før eller etter nyttår. Innstillingene fra stipendkomiteene er grunnlaget for tildelingene som til sist besluttes av Utvalget for Statens kunstnerstipend.

Kunstnerstipendene gir kunstnere frihet og økonomisk rom for fordyping og nyskaping uten noen form for politiske, kommersielle eller kunstneriske føringer fra myndigheter eller andre. Fordypingen som kunstnerstipendene legger til rette for betyr at kunstnere kan bidra med frie kunstneriske ytringer som styrker og vitaliserer demokratiet vårt.

For at kunstnere skal kunne realisere sin demokratiske funksjon er forvaltningen av kunstnerstipendene derfor fristilt fra politiske prosesser og fra de saker som til enhver tid står på medienes agenda. Kjernen i forvaltningen av kunstnerstipendene er fagfellevurdering. Det betyr stipendkomiteene som vurderer kunstnerskap og kunstneriske prosjekter er oppnevnt på bakgrunn av ekspertkompetanse på samme område. For hver kunstnergruppe er det oppnevnt en stipendkomité med den nødvendige kompetansen til å vurdere kunstnerisk kvalitet og nyskaping.

Tildelinger av Statens kunstnerstipend følger prinsippet om bedømmelse av kunstnerisk substans foretatt av upartiske fagfeller. Det skal være armlengdes avstand mellom bevilgende myndigheter og de som beslutter tildeling av stipend. Dette prinsippet utgjør kjernen i kulturpolitikken og handler om at politiske interesser ikke skal styre hvilke kunstnere som mottar offentlig støtte og dermed hvilke kunstneriske ytringer som får plass. Prinsippet er avgjørende for demokratiet vårt og sikrer at kunstnere ikke skal måtte tilpasse seg til politiske interesser. Dette poenget understrekes i kulturmeldingen som regjeringen la fram i høst. Her understrekes kunstens betydning for ytringsfrihet, ytringsmangfold og demokrati. I en slik sammenheng er Statens kunstnerstipend uvurderlig.

Trude Gomnæs Ugelstad (leder), Ánde Somby, Sigrid Røyseng, René Rasmussen, Sigmund Løvåsen