Dagsavisen pisser på fakta

At Dagsavisen på denne måten, både med grove løgner og karakteristikker, forsøker å sverte MDG, er oppsiktsvekkende, og uprofesjonelt.

Dagsavisens redaksjonsleder i Oslo David Stenerud mener De Grønne "pisser på de fattige". Det er sterke ord. Særlig mot et parti som har bekjempelse av fattigdom som en av våre store prioriteringer. I vårt alternative budsjett setter vi av store penger til å hjelpe de som sliter mest. Verden og Norge er rikt, men mange mennesker er fattige. Det er uakseptabelt i våre øyne. 

Den første, og aller groveste løgnen, er at De Grønne ikke bryr seg om de fattige. Stenerud kunne med fordel ha tatt en kikk på vårt alternative budsjett. Der setter vi av 110 millioner til en tilskuddsordning for barnefattigdom. Derfor øker vi satsen for sosialhjelp fra kommunene med 10 %. Derfor øker vi overgangsstønaden, reversererer kuttene i barnetillegg til uføre, øker antallet tilrettelagte arbeidsplasser, øker lønnstilskuddet til folk med redusert arbeidsevne, øker barnetrygda, støtten til barnetilsyn for enslige foreldre, og utvider småbarnstillegget til alle enslige forsørgere. Derfor dobler vi tilskuddet til arbeid mot barnefattigdom gjennom kulturdepartementet.  

Så hva er det vi har. gjort feil, for å fortjene så grove karakteristikker? Vi ønsker ikke at kjøtt skal dumpes til under markedspris (et standpunkt vi for øvrig deler med SV, som ikke ser ut til å ha blitt utsatt for Dagsavisens vrede). I følge Stenerud er det kjøttprisene som er de fattiges eneste redning. Han har ikke engang gjort et forsøk på å sette seg inn i vår politikk for å bekjempe fattigdom, men, lirer av seg en fordomsfull og aggressiv kommentar basert på dette punktet alene. Jeg har vært redaktør i russeavis, og ville neppe ha satt noe slikt på trykk der.  At det kommer fra en redaksjonsleder i en riksavis i en valgkamp, er forbløffende. Dagsavisen pisser på fakta. 

Det er skammelig at folk er fattige i Norge. Dette vil vi gjøre noe med. Det er også skammelig at nordmenn fråtser i billig kjøtt, ofte produsert gjennom bruk av importert mat, mens en milliard mennesker på jorda går sultne. Kjøttforbruket i Norge har eksplodert siden 50-tallet. Kjøttforbruk er en av de aller største kildene til forurensing og naturødeleggelse på jorda. Det er dypt urettferdig, fordi kjøttforbruket både utarmer ressurser, varmer opp klimaet og ødelegger økosystemer, til skade for verdens fattigste, og alle framtidige generasjoner. Det er ingen motsetning mellom å redusere dette enorme miljøproblemet og å bekjempe fattigdom, tvert imot. Redusert kjøttforbruk og fattigdomsbekjempelse går hånd i hånd. 

Løgn nummer to: Stenerud har ikke engang fått med seg at det ikke er De Grønne som har innført bompengefritak for teslaer i bomringen i Oslo. Dette stemmer ikke. Det har vært der lenge, og det har vært innført både av rødgrønne og borgerlige byråder. Tvert imot skal elbiler nå pålegges bompenger i Oslo og Akershus fra 2019, men det blir en lavere sats enn andre biler. Dette er altså noe som kommer etter at De Grønne har kommet til forhandlingsbordet.

Enda mer absurd er det at vi kritiseres for å ville fjerne momsen på elsykler. Elsykler kan man få helt ned i 6-7000 kroner (og ikke 30 000, slik Stenerud tror). Med momsfritak blir det lettere for alle, også de med dårlig råd, å kjøpe seg en elsykkel som kan erstatte bilkjøring og redusere utgiftene året rundt. 

At Dagsavisen på denne måten, både med grove løgner og karakteristikker, forsøker å sverte MDG, er oppsiktsvekkende, og uprofesjonelt. Vi kommer ikke til å "kjøtt the fuck up", dere kan heller ta dere en bolle, og gjerne en kopp fairtrade-kaffe, så vi kan diskutere hva vi faktisk skal gjøre for å hjelpe fattige, både i Norge og i resten av verden.