Dagens korte innlegg

Om boligpolitikk i Oslo, at ryktet om KrFs død i Oslo er usann og at Høyre vil styrke skoleøkonomien i Oslo.

Høyres boligpolitikk er mye skrik og lite ull

Av Ingunn Gjerstad, leder for LO i Oslo

Høyres Saida Begum kommer med krass kritikk av rødgrønn boligpolitikk, men har selv ingen gjennomtenkte løsninger. Høyre vil hverken ha eiendomsskatt eller skatt på bolig.

LO i Oslo er tilhenger av eiendomsskatt med sosial profil. Men dette har lite med boligprisene å gjøre. All erfaring viser at Oslos boligpriser har gått opp både med og uten eiendomsskatt. Vi er også for at det reguleres tomter og områder for økt boligbygging, men det har skjedd med ulike «osloregjeringer» og prisene har uansett gått opp.

Hovedårsaken til at boligprisene går opp er at markedet bestemmer hele boligpolitikken, med et lite unntak for studenthybler. De som bygger er også de som selger. Dermed bygges det akkurat passe slik at boligprisene hele tiden kan gå opp. Med det som ramme går det ikke kun å bygge seg ut av høye boligpriser. Fortsetter dette har de fleste av våre medlemmer ikke råd til å kjøpe bolig i Oslo.

Løsningen ligger i ikke-kommersiell-boligbygging der boliger omsettes utenfor markedet. Utbyggingsavtaler, tomtekjøp, regulering og pris er avgjørende kommunale virkemidler.

Det rødgrønne byrådet har vedtatt å utvikle en slik boligpolitikk, men foreløpig er analysen bedre enn tiltakene. Vi ser fram til å komme lenger på dette feltet sammen.

Dersom høstens valg gir retur til høyrepolitikk vil eiendomsskatten fjernes og en rent markedsstyrt boligpolitikk vil ta over, ifølge Begums løfter. Sett fra fagbevegelsens side vil det garantere oss økende boligpriser samt redusert velferd. Det trenger ikke de mange arbeidsfolkene som sliter med å ha råd til å bo i Oslo.

 

Oslo trenger et sterkt KrF

Av Espen Andreas Hasle, førstekandidat Oslo KrF, og Karoline Grosås Nordbø, andrekandidat Oslo KrF

Meldingene om vår bortgang er sterkt overdrevet! Det er mulig det passer godt inn i Dagsavisens politiske preferanser å snakke ned KrF i Oslo slik de gjør i lederen sin 1. august. Men sannheten er at Oslo KrF er livskraftig og nødvendig som aldri før.

Selv om Dagsavisen spør KrFs død på Østlandet er det ikke riktig. Vi har 950 medlemmer, hvorav en stor andel nå står klar til å drive en offensiv og god valgkamp. For fire år siden var vi 34 stemmer unna å få inn to mandater i Oslo bystyre, i år skal vi klare det. Vi har det siste halvåret hatt meningsmålinger over tre prosent, så selv om en enkeltmåling viser et dårlig resultat er vi optimistiske og offensive.

Hovedgrunnen til at KrF trengs i Oslo er at vi har den beste politikken for byen vår. Vi kjemper for de som faller utenfor, og vil fylle opp fritidskortet som regjeringen kommer med til 5000,- for alle barn mellom 6 og 18 år i Oslo. Alle skal få være med på fritidsaktiviteter, og de skal få velge selv hva de vil delta på.

Til forskjell fra Raymond Johansens stadig sterkere tendenser til å monopolisere alle kommunens tjenester mener vi det er en verdi at borgerne får velge selv. Familiene får velge hvilken aktivitet barnet skal gå på, eldre må kunne velge mellom et mangfold av kommunale, ideelle og private tilbydere av hjemmetjenester og sykehjem og friskoler skal og må få fortsette å supplere et godt offentlig tilbud.

Derfor trenger vi minst to mandater fra KrF i bystyret i Oslo til høsten. Vi er klare for å ta kampen for de fattigste og de som faller utenfor. Vi har et hjerte som banker for Oslo. Og et hjerte som banker er om kjent ikke dødt.

 

Høyre går til valg på en historisk styrking av skoleøkonomien

Av Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådslederkandidat

Mens byrådet betrakter Osloskolen som en salderingspost, mener Høyre hver krone brukt på skole er en investering i barnas og vår felles fremtid.

Allerede før Ap-byrådet i Oslo vedtok å gjennomføre en smertefull skjevfordeling av Osloskolens finansieringssystem høsten 2017, advarte 22 rektorer mot konsekvensene. «Vi er svært opprørte og bekymret for konsekvensene av dette forslaget fra byrådet dersom det blir vedtatt. Det vil bety en drift av skolene som er uforsvarlig sett i lys av kravene fra Opplæringsloven om spesialundervisning og tilpasset opplæring», skrev de i Aftenposten. Byrådets forslag fikk flertall i bystyret med støtte fra Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt.

Vedtaket har fått konsekvenser for mange av skolene i Oslo som allerede driftes billigst i landet. Det er ikke mer å kutte, men byrådet viser ingen nåde. Situasjonen er alvorlig, og jeg er glad MDG-politikeren Terje Bjøro deler min bekymring for den økonomiske situasjonen for Osloskolen. I Dagsavisen ber han meg dokumentere hvor Opplæringsloven brytes, «av hensyn til elever og foresatte og skolens ledelse».

Vinderen skole er en av flere Osloskoler som ikke oppfylte lærernormen i forrige skoleår, og heller ikke kommer til å gjøre det kommende skoleår på grunn av venstresidens budsjettkutt. Rektor Tore Hauge sa til Aftenposten i mars; «Vi har råd til å ha én lærer pr. klasse i alle timer. Men vi har råd til fint lite annet. Det er forbausende hvor bra det går, men det er åpenbart at vi svikter etter lovens bestemmelser om tilpasset undervisning».
133 millioner mer til skolene med Høyre

Dette er alvorlig. Høyre vil derfor styrke skolebudsjettet i barneskolen med 133 millioner kroner neste år. Det tilsvarer 180 lærerårsverk, men vi mener Tore Haugen og andre dyktige rektorer selv skal velge hvordan de vil bruke de ekstra midlene. Noen skoler trenger en miljøterapeut, noen en skolepsykolog, mens andre kanskje ønsker å ansette en kokk eller kjøpe nettbrett til elevene. Vi gir mer til alle, i motsetning til byrådet som tar fra de som har minst.

Høyre vil bruke 46 millioner kroner på å øke elevsatsen med 1000 kroner per elev. Dermed får alle barneskoler i Oslo mer å rutte med. I tillegg vil vi sette av 87 millioner kroner til å innføre en nedre grense for hvor billig en Oslo-elev kan være. Den grensen mener Høyre, i likhet med Deloitte som har utredet spørsmålet, bør være 74.000 kroner per elev. I dag driftes 44 Osloskoler for et lavere beløp. Noen for 10.000 kroner mindre per elev. Det er uholdbart. Derfor trenger Bjøro og andre med brennende engasjement for Osloskolen at Høyre vinner valget i september. Da kan Osloskolen fortsette å utvikles slik at vi fremdeles skal ha landets mest motiverte og kunnskapsrike elever.