Dagens korte innlegg

Om den grønne bølgen i Nydalen og hundeeiere på tur med mobiltelefonen sin.

Halen som logret hunden

Av Sigurd J. Birkeland, syklist på Sagene

Her om dagen gikk jeg opp en litt bratt sti opp til parken Vigeland. Det var litt tungt å sykle, så jeg måtte gå av sykkelen og leie den videre. Tok igjen en hundeeier som luftet mobiltelefonen sin, samt sin hund. Da jeg passerte dem så jeg på hunden og smilte. Sjelden har jeg sett en gladere hund – halen bokstavelig talt logret hunden.

Eieren lurte på hva jeg gjorde. Som sant var sa jeg at jeg bare hadde hilst på hunden. Ingen reaksjon fra hundeeierens side, men jeg ble ganske trist inni meg.

Filmen fra tilbake i tid het jo «Wag the dog». DEN burde Thor Gjermund Eriksen sette opp på fjernsyn – veldig aktuell film, skulle jeg mene. Håper ikke foreldre med barnevogn ser mer i skjermen enn på barnet.

Det skulle tatt seg ut! Vi har jo bare halebein. Det vanskeliggjør logring.

Grønn bølge i Nydalen

Av Bjørn O. Bjørnsen, leder for Rødt Sagene

I Nydalen i Oslo er det en grønn bølge på gang. Et innbyggerinitiativ på Facebook-siden «La Nydalen få sin Birkelund» har fått stor oppslutning. Kravet var å få 300 underskrifter for å løfte et innbyggerinitiativ opp til politisk behandling i Bystyret. Det ble nådd i løpet av noen timer. På et døgn kom det 1000 underskrifter. Og det fortsetter.

Oppropet krever at Oslo kommune tar tilbake styringen i Nydalen og sørger for etablering av en stor, grønn park før det er for sent. T-banetomta og Schibsted-tomta er de siste egnede områdene, og kommunen må omregulere eller kjøpe tilbake tilstrekkelige deler av disse, skriver de i oppropet.

Som leder av Rødt Sagene har jeg jobbet med å få et stort park- og friluftsområde i Sandakerveien 113–119 i snart to år. Det ble en stor opptur å føle på den entusiasmen som var på folkemøtet i slutten av mai. Rødt står bak kravet om en park i dette området.

Det er Avantor AS som eier Sandakerveien 113–119 og OBOS som eier nabotomta i nr. 121, det gamle trykkeribygget til Schibsted. Avantor har stått for mye av utbygginga i Nydalen og tjent seg rike på det. Ifølge sin prosjektdirektør har Avantor planer om 1000-1100 nye boliger på Gullhaug Torg 2A, Sandakerveien 113–119, Nydalsveien 32B og Gullhaug Torg 1-3-5.
I tillegg til park i Sandakerveien 113–119 har det også kommet ideer om at Schibsted-tomta med trykkeribygget kunne egne seg som svømmehall, idrettsanlegg eller til annen kulturaktivitet.

På folkemøtet utfordret jeg Avantor til å gi noe tilbake til innbyggerne i Nydalen. Kanskje Avantor, OBOS og Oslo kommune i et spleiselag kunne gi innbyggerne en stor park med svømmehall/idrettsanlegg. Det har alle som har bosatt seg i Nydalen fortjent.

Mangel på park går spesielt utover de yngste beboerne. Uteareal på skole og barnehager i Nydalen er ned til 1/3 av minst anbefalte areal per barn. En stor grønn park vil kunne bøte på noe av arealbehovet.

For 100 år siden klarte framsynte politikere i denne byen vår å utvikle store parkområder på både Torshov og Grunerløkka. Den gang i et fattigere Norge. Men pionerene i arbeiderbevegelsen tenkte stort.

Fernanda Nissen var leder av parkutvalget i kommunen for 100 år siden. Og i hennes periode ble det bygd flere nye parkanlegg. Blant annet Torshovparken der det står en byste av henne. I dag er hennes navn allerede knyttet til Nydalen med skole og gate.

Det er nå saken avgjøres for Nydalen og stor takk til de entusiastene som nå samler underskrifter. Og jeg vil utfordre de andre politiske partiene i Bydel Sagene, Nordre Aker og sentralt i Oslo til å ta standpunkt i denne saken.