Dagbla'

Fra stativet

FRA STATIVET

Der utgikk et bud ifra Pentagon:

- I dag skal der innskrives slik og sånn.

Og gutta på desken var lette å be:

"Vi lager ei forside alle kan se


der de går for å handle sitt daglige brød."
Ja, slik omtrent var det nok sikkert det lød.
Du snakker om godt betalt tidsfordriv;
som US of A's mikrofonstativ!

Ola Bog sitt bilde.

.