Byutvikling uten utløpsdato

Oslo Høyre ønsker en fremtidsrettet, bærekraftig byutvikling, ikke bare tidsbegrensede satsninger.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har brukt halvannen uke på å lage tekst og musikk til en YouTube-video hvor han later som han spiller gitar og synger om at Groruddalen gjør han vill og galen. Det skal visstnok være positivt ment. I Oslo Høyre er vi mer opptatt av å få ting gjort enn å late som vi spiller gitar på YouTube. Men vi får likevel tolke utspillet positivt fra en politiker som tilhører det partiet som mest aktivt har snakket Groruddalen ned gjennom sin årelange kampanje om Oslo som en delt by.Til tross for videoen, spiller Jan Bøhler videre på skremselspropagandaen når han ved flere anledninger i Dagsavisen får påstå at Høyre ikke vil satse på Groruddalen.

I 2006 ble det inngått en avtale mellom Oslo kommune og staten om at begge skulle bidra med 50 millioner kroner hver i en tiårsperiode for en ekstra satsning i Groruddalen. Det gledelige er at både den rødgrønne regjeringen og det Høyre-styrte byrådet i Oslo har overinnfridd avtalen siden oppstart. Derfor er det underlig at Jan Bøhler, med Dagsavisen logrende på slep, fremstiller det som om Groruddalen vil bli glemt ved et regjeringsskifte. Jeg tror begrepet de blir forvirret av er ”satsing”. Selv om Bøhlers gjentatte påstander blir avvist som systematiske overdrivelser og feilinformasjon fra Høyre, så fortsetter Dagsavisen føljetongen med svartmaling fra Arbeiderpartiet. Ikke rart skolebyråd Torger Ødegaard blir forvirret når avisa ringer. Med de resultatene han er vant til i Oslo-skolen hadde han vel vondt for å tro at progresjonen i Dagsavisen er så dårlig.

Oslo er én by. Når Høyre snakker om byutvikling, utbygging av kollektivtrafikk, bygging av boliger, rehabiliteringer, utvidelser og nybygg innen skoler, barnehager og sykehjem i Groruddalen, så er det en del av det kontinuerlige arbeidet for byen. Det er fint å få drahjelp av staten for å få til et ekstra løft, men Oslo kommune investerer årlig langt mer selv i Groruddalen enn det staten bidrar med. Eksempelvis kostet den nye videregående skolen Kuben yrkesarena nærmere 2 milliarder kroner, mens statens årlige Groruddalstilskudd til transport, bolig, grøntområder, utdanning, levekår, kultur og utvikling har ligget på rundt 120 millioner i året.

Som en del av den felles Groruddalssatsningen er det innført forsterket norskopplæring og matematikkundervisning ved 26 barne- og ungdomsskoler med høy minoritetsandel på 5. til 10. trinn. For elever ved disse skolene innebærer det nesten ett års ekstra undervisning i grunnskolen, med én time norsk og én time matematikk mer i uken enn andre osloskoler. I tillegg til dette har byrådet i Oslo innført et eget lærertillegg der lærere som søker seg til skoler med en mer krevende elevsammensetning får tre ekstra lønnstrinn.

Infrastrukturtiltak, som opprustning av fortau, gang- og sykkelveier, er en del av Groruddalssatsningen. I tillegg til dette kommer det nye Økernsenteret, med butikker, badeland, akvarium, markedshall, kinosenter og boliger. Senteret bygges som en åpen løsning slik at man vandrer på torv og gater mellom byggene, og gir et bysentrum i nedre del av Groruddalen.

Selv om det er med noe nostalgisk sorg at jeg registrerer at min barneskole på Veitvet skal rives, begeistres jeg av planene for nye Veitvet skole- og idrettsanlegg.

Poenget er at uavhengig av Groruddalssatsningen som et fellesprosjekt mellom stat og kommune, investeres det langt mer i Groruddalen som en del av den generelle byutviklingen i Oslo. Vi som ser på byen som én by, med vanlige storbyutfordringer, vil kontinuerlig jobbe med å utvikle, forbedre og fornye i takt med befolkningens mangfoldige og ulike behov.

Er det én tilbakemelding vi har fått etter å ha vært på snart 6 000 husbesøk på Alna, Bjerke, Grorud og Stovner så langt i valgkampen, så er det at folk er lei av svartmalingen av de boområdene de trives i og vil bo i.

Oslo Høyre ønsker en fremtidsrettet, bærekraftig byutvikling, ikke tidsbegrensede satsninger. Høyre er sagt at når avtalen mellom stat og kommune for den såkalte Groruddalssatsningen tar slutt i 2016, så vil vi evaluere alle tiltakene før vi setter i gang nye. Om det skjer i eller utenfor en statlig pakke gjør ikke forskjell på vårt engasjement i Oslo. Vi bygger denne byen kontinuerlig og det har vi tenkt å fortsette med, uten utløpsdato for verken Groruddalen eller andre deler av byen.