Byrådet tier om sykehussaken

Byrådserklæringen bekrefter at Ap ikke har forstått hvor viktig Ullevål er for velgerne.

Etter at byrådserklæringen for Ap, SV og MDG nylig be lagt fram, trykket Dagsavisen et lite innlegg fra Sunniva Jakhelln. Jakhelln skriver at hun var en av de mange som ikke stemte på Ap da det ble klart at partiet gikk inn for full sykehusutbygging på Gaustad.

Hun skriver: «Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er bekymret for at velgertallet synker, og vil reise landet rundt å fortelle om Aps politikk. Det må du gjerne, men jeg har et annet forslag: Følg opp Oslo Aps vedtak i mars om å lage en full utredning av Ullevålalternativet!»

Les også: «Ansvaret ligger hos Helse Sør-Øst, sa Høie. Hørt det før? Ja, det har vi. Mange ganger»

Innlegget uttrykker det mange i Arbeiderpartiet tenker. Vi har fått en byrådserklæring som ikke sier ett ord om nedleggelsen av Ullevål sykehus, og som derfor i praksis aksepterer at dette skjer.

Byrådserklæringen bekrefter dessverre at Ap ikke har forstått hvor viktig denne saken er for deres egne velgere. Ap ønsker å usynliggjøre motstanden mot nedleggelsen av Ullevål, og mot utbyggingsplanene på Gaustad. SVs og Miljøpartiet De Grønnes syn er ikke hensyntatt.

Det samme hadde etter alt å dømme også skjedd om det var Høyre som hadde hatt byrådsmakt. Dagens ledelse i Ap og Høyre forholder seg verken til folkemeningen eller fornuften i denne saken. 

Partiene som før valget forpliktet seg til å stanse nedleggelsen av Ullevål – alle andre enn Høyre og Ap – har i dag et klart flertall i det nye bystyret. Å overkjøre dette flertallet vil mange mene er udemokratisk.

Dette er også uklok politikk. Alt peker nemlig mot at Helse Sør-Østs planer ikke er gjennomførbare. I likhet med det feilaktige vedtaket om å nedlegge Aker sykehus i 2010 – et vedtak som til slutt måtte reverseres, etter at helseforetaket først hadde fått lov til å rasere enn rekke fagmiljøer – vil også et vedtak om nedleggelse av Ullevål måtte reverseres på et tidspunkt.

Les også: «Kjære helseminister, det er ikke mye gyllent å se fram til»

Befolkningsveksten er et godt nok argument; det er ikke plass på Gaustad til alle sykehustjenestene en raskt voksende by vil trenge om bare få år.

Jo lengre tid det tar før denne helt vesentlige erkjennelsen går opp for landets og byens politiske ledelse, desto større skade kan foretaksbyråkratenes prosjektplan forårsake.

Saken haster, og derfor er kampen om den nye byrådserklæringen så viktig. En klart uttrykt politisk vilje til å stanse nedleggelsen av Ullevål vil det være svært vanskelig å overkjøre politisk, både på Stortinget og i regjeringen. Kanskje kan det til og med hindre at den enorme lånegarantien på 29,1 milliarder kroner til Helse Sør-Øst kan stanses fra å bli vedtatt i det kommende statsbudsjettet.

Det er naturlig å stille spørsmål ved hvorfor Raymond Johansen og partiets ledelse opptrer som de allmektige helsebyråkratene i Helse Sør-Østs varmeste forsvarere.

Svaret er at det går en linje fra partileder Jonas Gahr Støre, som i 2001 var sentral i å presse den nåværende sykehusorganiseringen gjennom, til dagens helseminister Bent Høie: En for lengst utdatert politisk idé om at folkevalgt kontroll av sykehusene skulle erstattes av såkalte profesjonelle styrer, utenfor forvaltningen.

Uavhengig av om de har rett eller ikke skal helsebyråkratene få bestemme hvilken retning som velges. Foretaksorganiseringen av sykehusene er blitt en hellig ku, som ikke skal røres.

Les også: Høie om nedleggelse: sånn blir det

Et vesentlig moment i denne saken er at dersom Ullevål nedlegges, så betyr det at bydelene i Groruddalen ikke får sykehuset sitt tilbake. Det vil ikke være plass, siden Aker da må ta over bydelene Ullevål har ansvaret for som lokalsykehus i dag. Grorud og Stovner vil måtte forbli på et allerede smekk fullt Ahus.

Hvilket slag i ansiktet på Ap-velgerne og alle andre i Groruddalen er ikke dette!

Raymond Johansen ser ikke ut til å bry seg. Bryr han seg heller ikke om at partiet hans er i ferd med å bli et av de mindre i landet, og ikke minst i Oslo? Som Sunniva Jakhelln skriver i Dagsavisen er denne saken åpenbart så presserende for Ap-ledelsen, at den til og med overser sitt eget representantskapsvedtak i Oslo.

Ullevål-saken er umåtelig viktig for Oslo og byens befolkning. Den innebærer ikke bare nedleggelse av landets største somatiske sykehus.

Vedtaket innebærer et angrep på Rikshospitalet som hele landets spesialistmiljø på sjeldne medisinske tilstander. Også landets viktigste psykiatriske sykehus, Gaustad, blir lagt ned.

Dette er et sykehus med store behandlingsmessige kvaliteter bare i form av sin vakre og naturnære beliggenhet. Nedleggelsen vil også føre til sterk nedgang i døgnbehandlingskapasiteten i psykiatrien i Oslo.

Les også: «De vil ikke høre. Derfor blir Ullevål lagt ned»

Dette vet Rødt, som nå er i forhandlinger om en samarbeidsavtale med trepartibyrådet. Partiet må stå ved sitt valgløfte om å gå mot nedleggelse av Ullevål sykehus, og sette det som betingelse for å støtte byrådet.

Sannsynligheten for å få dette gjennom bør være god, siden den andre mulige samarbeidspartneren til byrådet, Venstre, har gitt samme løfte. Det er derfor fullt mulig å få inn en formulering om at byrådet krever utredning av Aker/Ullevålalternativet før endelig beslutning tas.

Dersom Ap nekter å endre byrådsplattformen i sykehussaken, bør Rødt utfordre Høyre. Om Høyre skulle vise større vilje til nyorientering, vil det riktige av Rødt være å gå i forhandlinger med dette partiet. Et slikt valg vil ikke være å falle Rødts velgere i ryggen, men det motsatte.

Det vil også være å ta både SVs, MDGs og det store flertallet av Aps velgere på alvor.

Vi skal samtidig huske at det finnes mange i Høyre som mener det samme. Den tidligere lederen av bydelsutvalget i St. Hanshaugen bydel, jurist Anne Christine Kroepelien, har nylig levert et kraftfullt oppgjør med saksgangen Helse Sør-Øst har fulgt for å presse utbyggingen på Gaustad gjennom.

Det gjør sikkert ikke forbitrelsen mindre i lokale Høyre-kretser at Bent Høie umiddelbart stemplet utredningen fra sin egen partifelle som uriktig og misforstått.