TRANGT: Oslos nye paradegate, Dronning Eufemias gate, er allerede sprengt kapasitetsmessig, skriver Kay Asbjørn Schjørlien. FOTO: TROND HJORTHAUG

Bygg ny bussterminal på Bryn!

En gigaterminal over Oslo S vil ødelegge Oslo sentrum for alltid.

Stormannsgale byråkrater og politikere er i ferd med å ødelegge byen vår for å tilfredsstille handelsstanden på Oslo S. Planene om en ny bussterminal midt i sentrum vil gi en kapasitetsøkning på minst 60 prosent (ca 210 avganger i timen). Dette vil bety en ekstrem økning av antall busser inn til sentrum. Innbyggere langs innfartsårene til Oslo S har sett seg lei på den sterke økningen av tomme, grønne busser, som så absolutt må snirkle seg inn til sentrum til alle døgnets tider. Byens nye paradegate, Dronning Eufemias gate, er allerede sprengt kapasitetsmessig. Sommeren har vist at den også er svært trafikkfarlig, alt dette vil forsterkes med det dobbelte, om planene for ny bussterminal over Oslo S får fortsette. Vi vil gå fra kaos til katastrofe.

Konseptvalgutredningen OsloNavet anbefaler en mate-strategi med et hierarki av kollektivknutepunkter, noe de så fint kaller «fra nav til nettverk». Her blir Bryn, helt riktig, skissert som et knutepunkt for lokaltog/S-bane, metro, trikk og buss som gir nye, direkte reisetilbud og som avlaster Oslo S. M2016 – Ruters egen strategi for kollektivtrafikken i Oslo sier at Bryn skal, ved siden av Oslo S, være det mest tilgjengelige trafikksenteret i regionen, med regiontog, lokaltog, metro, trikk, bybuss og regionbussterminal. Ser ikke Ruter at en ny bussterminal over Oslo S vil føre oss fra nav til enda mer kaos?

Bydelsutvalget i Gamle Oslo skal nå behandle Bymiljøetatens forslag om utvikling av Bryn kollektivknutepunkt. Her legges det opp til 4 oppstillingsplasser for leddbuss i østgående retning og 3 oppstillingsplasser for leddbuss i vestgående retning. Dette mener vi i Rødt Gamle Oslo blir altfor lite til å kunne utvikle Bryn kollektivknutepunkt.

Som enhver storby i verden, må man i stedet for å etablere én sentral bussterminal over Oslo S, bygges minst to regionale bussterminaler i Oslo for de grønne bussene. Terminal Vest bør ligge på Skøyen, tilknyttet den kommende t-banen og eksisterende togstasjonen og trikkestopp for sømløs overgang til alle byens transportmuligheter for passasjerene som kommer fra kommunene vest for Oslo.

Terminal Øst bør ligge på Bryn og utvikles i sammenheng med en full oppgradering av Bryn tog- og t-banestasjon og kommende trikkelinje, som integrert del av den nye regionale bussterminalen. Bussterminalen Galleri Oslo bør fortsette å benyttes av nasjonale og internasjonale ruter, men oppgraderes og utvikles slik at man åpner opp Akerselva og området rundt Nylandsbrua.

Politikere og byråkrater i byen må følge opp egne strategier. Vi må gå fra nav til nettverk. En ny bussterminal i Oslo sentrum vil kanskje bli et flott kjøpesenter, og det er mange pengesterke i byen som ser mulighetene for å øke lommebøkene sine med enda flere passasjerer inn i gryta. Men disse planene må vi nå stoppe. Vi kan ikke la handelsstanden i sentrum diktere. Dette vil kun ende med en katastrofe for byen vår.