Byen min. Byen din

Vår lille storby, byen med mange landsbyer, trenger nye tanker og vilje til å gå nye veier.

Må det være motsetninger mellom byggetempo og boligkvalitet? Mellom vern og utvikling? Eller mellom et bilfritt sentrum og et blomstrende handelsliv? Er det noe jeg har lært etter seks uker som leder av byutviklingskomiteen i Oslo er det at vi ofte søker å problematisere fremfor å se muligheter.

Kanskje er vi skrudd sammen slik? Kanskje vil vi alltid møte det som er nytt med skepsis? Kanskje er det mer spennende med problemer enn løsninger? For politikere gir selvfølgelig konflikt høyere puls enn konsensus. Det ligger i vårt politiske DNA å lete etter hverandres feil. Troen på at man kan man vinne et valg på en feil noen andre har gjort er stor. Spørsmålet er bare om det bidrar til at vi bygger en god by for fremtiden?

En venninne kaller bydelen vi begge bor i, Grünerløkka, for «min lille landsby». Det er noe veldig hyggelig over det. – Skal vi ta et glass i landsbyen, sier hun, og det føles så hjemmekoselig. Som et nærmiljø jeg vil ta vare på. Ja, at min bydel er noe jeg bør bry meg om, passe på, nesten som en del av min utvidede familie. Kanskje er også Oslo en storby som består av flere landsbyer. Det er i hvert fall mange områder med ulik stedsidentitet. Mange steder som noen vil slå seg litt på skulderen over og med stolthet omtale som «my hood». Men det holder ikke med stolthet, vi må også være villig til å utvikle våre nabolag og nærmiljøer, vi må være med på å møte veksten.

Jeg er ikke en av dem som henger i trærne i jungelen eller bestiger de høyeste toppene i ferien. Jeg er en av dem som reiser til storbyene. Til Stockholm for å besøke Fotografiska, til New York for nok en gang å beundre The High Line, til Paris for å suge til meg stemningen, til San Francisco for å bli betuttet over været, til Køben­havn for å kjenne på københavnernes kjærlighet til byen. De aller fleste byer har fantastiske kvaliteter. Sær­egenhet, annerledeshet. Oslo har det også, Oslo er full av positive forskjeller, og Oslo vokser raskt. Raskest i Europa. 200.000 flere skal vi bli. Og det før 2030.

Nå lever over 50 % av jordas befolkning i byer, og denne prosentandelen vil øke fremover. Det skaper et enda større behov enn før for å diskutere hva byen skal være og hva som gjør byen god. Byen er attraktiv på grunn av dens nærhet til handel, helse- og servicetilbud og et mylder av kulturtilbud, og fordi det er kort avstand mellom jobb, bolig, barnehage og skole. Byen er attraktiv fordi den er kompakt.

Den kompakte byen brukes gjerne som et symbol på bærekraftig byutvikling. Og bærekraftig byutvikling er fremtidens oppskrift. Gjennom å la byen vokse innenfra og utover, og bygge tettere ved kollektivknutepunktene og stasjonsnære områder, vil vi legge til rette for økt boligbygging samtidig som vi kan redusere klimautslippene og ivareta det biologiske mangfoldet. Vår ambisjon er å bygge mange boliger i årene som kommer på en rask, men også smart og miljøvennlig måte. For få dette til må det bygges om, bygges på og bygges nytt. Vi trenger både onfill og infill. Men i iveren etter å bygge skal vi ikke miste fokus, vi må bygge med kvalitet. Bygården jeg bor i er fra 1890, og når vi nå bygger ut byen må vi bygge for de neste 100 årene. Så trenger vi også gode, grønne offentlige rom. Det er viktig for livskvaliteten, for folkehelsen, for luften i byen vår og for at de av oss som av og til blir litt stressa av asfaltjungelen kan gå barbeint i gresset i en park.

Det gode byrommet, det demokratiske byrommet, er et byrom som tas i bruk og som er tilgjengelig. Det er et byrom som er til for menneskene som bor i byen. Det er et byrom med møteplasser som inviterer ulike grupper til å slå seg ned og der ulike mennesker med ulik bakgrunn møtes. Det er også et byrom der vi inviteres til å oppleve ting underveis. Det krever at vi ikke bare haster forbi, men tar byen inn. I dette ligger også en by som lever, som forandrer seg til det bedre.

Da jeg flyttet til Grünerløkka var Torgata mellom Hausmanns gate og Youngstorget to ting: Det stedet du spiste kebab kl. 0300 om natten og en transportåre mellom Løkka og sentrum. Nå er Torggata i ferd med å bli en av mine favorittgater. Før hastet jeg gjennom, nå tenker jeg hver dag på hvor fin Torggata har blitt. Fortsatt særegen, men vennligere enn før. For meg handler en levende by om mangfold og variasjon, om kunst, kultur, om boliger, om godt kollektivtilbud og gater tilrettelagt for myke trafikanter, om spisesteder og frukthandler og mye, mye mer. Det handler om innhold. Godt innhold. Og det handler om at du og jeg bruker det innholdet. For selv om jeg mener at vi fra politisk hold nok bør være varsomme med å regulere fra næring til bolig i første etasje i strøksgater, og på den måten kan bidra til livlig handel på gateplan, er ikke det det eneste som forhindrer butikkdød. Vil du at butikken på hjørnet skal overleve, må du faktisk også handle i butikken på hjørnet.

Hvis du, jeg og alle vi kjenner skal leve gode liv i Oslo, bo i Oslo, jobbe i Oslo tror jeg det trengs noen endringer. Da må vi begynne å se muligheter fremfor begrensinger. Da må vi se veksten som en mulighet. Da må vi se ting i sammenheng. Derfor må boligbygging, kollektivtransport og næringsutvikling ses i sammenheng.

Dessuten må vi være villig til å endre oss. Vi må kanskje kvitte oss med høydeskrekken. For litt høyere bygg er nødvendig hvis vi skal møte befolkningsveksten. Og kanskje må vi alle bli flinkere til å si «in my backyard», fremfor «not in my backyard» når noen foreslår boliger på nabotomta. Vi må like at byen vår er en by med utsikt til heisekraner. Og hvis vi i tillegg klarer å tro på at bilfritt sentrum kan bli en gave til både byen, handelen og befolkningen – ja da har vi kommet langt.

Fremtidens by, vår lille storby, byen med mange landsbyer, trenger nye tanker og vilje til å gå nye veier. Den rødgrønne byregjeringen har begynt på ferden. Blir du med?