Bom om bom

I Bergen og Stavanger er partier mot bompenger blitt maktfaktorer i forkant av høstens kommunevalg.

Påskeutfarten har begynt, med store køer ut av byene. Hadde det vært noe vett i aksjonistene mot nye bomstasjoner hadde de tillyst en kjør-sakte-aksjon samtidig, så de kunne tatt tusenvis av bilister til inntekt for sitt syn. Nå satt folk i kø der til ingen nytte.

I Bergen gikk en slik aksjon for seg mandag. Hvor mange bilister som var med har vært vanskelig å tallfeste. Det har vært snakk om 60, kanskje var det 100. Jeg vet ikke hvor mange aksjoner med 60 deltakere som vanligvis blir dekket av TV-nyhetene, men det er klart, 60 biler som kjører veldig sakte, det skaper jo mer debatt enn det meste.

I vinter måtte en mann i retten i Oslo etter å ha syklet for sakte i kollektivfeltet. Han fikk 7.000 kroner i bot. Han ble frifunnet i tingretten etterpå, men hvis aksjonistene i Bergen hadde fått 7.000 hver i bot for å kjøre enda saktere enn denne syklisten, så kan det hende de ville foretrukket å betale bompenger heretter. Dette kunne også dekket litt av regningen for reparasjonen av bomstasjonene som ble sabotert av deres likesinnede i Bergen. Jeg er riktignok ikke økonom, men jeg forestiller meg at ødelagte bomstasjoner ikke gjør nedbetalingen av nye veiprosjekter billigere i det lange løp? Nå har riktignok politiet i Bergen hatt hendene fulle med å inndra datautstyret til en 13-åring som avslørte hull i kommunens datasystem. Vi forstår at de må foreta harde prioriteringer i kampen mot forbrytelsene.

I Bergen og Stavanger er partier mot bompenger blitt maktfaktorer i forkant av høstens kommunevalg. Bergens Tidende meldte i går om nye sjokktall for «Nei til mer bompenger» (navnet sier ikke noe om hva de er for). De har økt oppslutningen med ti prosent på en meningsmåling. Når vi ser nærmere på tallene ser vi at Høyre og Fremskrittspartiet har gått tilbake nesten like mye, så det kan være en sammenheng mellom motstand mot bompenger spesielt, og motstand mot skatter og avgifter generelt.

Det er noen andre sammenhenger her også. Under TV-dekningen av bom-aksjonen i Bergen kjørte noen forbi, sakte selvsagt, og veiva med et svært amerikansk sørstatsflagg ut av bilvinduet, nesten like stort som bilen selv. Hvis man først skal ut og aksjonere for bilismen i storbyene, så er det tydeligvis naturlig å flagge sin støtte til det gamle slaveriet samtidig. På samme måte kunne det være interessant å se hvor mange bomaksjonister som også er klimafornektere. Eller som synes det er en dårlig idé at Saudi-Arabia har tillatt kvinner å kjøre bil.

Det ble også avduket en gravstein for bomringen i Bergen mandag. Et forseggjort monument med dødsdatoen 9.9.19. Datoen for kommunevalget. Altså, hadde jeg hatt fiender som mislikte meg sterkt nok til å sette opp en gravstein med en nært forestående dødsdato, så hadde jeg gjort en innsats for å holde meg ekstra lenge i live.