Blokkpolitikken er miljøpolitikkens hovedfiende

Den som vil gjøre Norge bærekraftig må forandre norsk politikk. Miljøpolitikkens hovedfiende er et størknet politisk landskap der partiene prioriterer gamle ideologiske merkelapper og fossile partiblokker foran satsing på et bærekraftig samfunn.

Miljøpartiet De Grønne har utfordret Venstre, KrF og SV til å prioritere utviklingen miljø, klima og bærekraft høyest. Hvis disse fire partiene går sammen om å stille harde miljøkrav til både Høyre og Arbeiderpartiet vil det forandre tyngdeforholdet i norsk politikk. En mye mer ambisiøs miljøpolitikk blir mulig.

De Grønne vil starte utviklingen av det bærekraftige norske velferdssamfunnet nå. Det er nå Norge har handlingsrommet, kunnskapen og kapitalen til selv å planlegge og gjennomføre et så banebrytende samfunnsprosjekt. Om noen tiår blir vi nødt til å gjøre det uansett, men da blir handlingsrommet mindre og hastverket og kostnadene større. Men et slikt politisk nybrottsverk forutsetter at flere partier enn De Grønne tenker nytt.

I motsetning til de to andre ”små-partiene” (vi Grønne innser at vi foreløpig må være litt varsomme med den betegnelsen på andre) har Venstre i tatt utfordringen. Men Venstre og Oslo-kandidat Guri Melby (Dagsavisen 16. mai) mener at ”drømmen om en miljøallianse er helt urealistisk”. Venstre vil heller ”inn der de viktige beslutningene tas”.Altså som støtteparti for Erna Solberg.

Det er ikke tvil om Guri Melbys miljø-engasjement. Men hva går Venstres miljø-realisme ut på? Venstre har allerede forhåndsstemt på Høyre i Stortingsvalget. Krf også. SV har forhåndsstemt på Arbeiderpartiet. Dermed er norske miljøstemmer igjen effektivt splittet på små partier som har dømt seg selv til å være små korrektiver til hver sitt store fossilparti. De miljøpolitiske tvillingene Jens eller Erna kan igjen regjere uten å plages av tunge miljøpolitiske utfordringer.

De vil videreføre en politikk som baserer Norges framtid på nye kjempeinvesteringer i økt global oppvarming. Et lite Venstre i regjering kan sloss heroisk for Lofoten og andre saker, men vil de utfordre Norges grunnleggende ikke-bærekraftige kurs? Guri Melby vil sikkert. Men Venstre har ikke tradisjon for grunnleggende oppgjør med norsk energi- og næringspolitikk. I forrige Stortingsperiode stemte Venstre (og KrF og SV) for oljemeldingen ”En næring for framtida”. Det er Stortingsmeldingen som sveiser Norge fast til fortsatt, langvarig maksimal oljeavhengighet.

Den som vil gjøre Norge bærekraftig må forandre norsk politikk. Venstres og andres lojalitet til gamle farger, ideologier og partiblokker er blitt bærekraftens største problem. Derfor inviterer De Grønne velgerne – og andre partier - til å sette bærekraft først i politikken.