Bistandsros med bismak

Solberg-regjeringens lederskap med en satsing på utdanning globalt og en økning i bevilgningene fortjener ros, men ikke ubetinget da de har ekskludert høyere utdanning.

Tone Skogen sier i sitt innlegg i Dagsavisen 28. august at hun er enig med SAIH om at en framtidsrettet utviklingspolitikk må være basert på kunnskap.

SAIH er glad for Solberg-regjeringens lederskap med en satsing på utdanning globalt og en økning i bevilgningene. Vi er også fornøyd med at Norge har tatt eierskap til Safe Schools-initiativet, hvor beskyttelse av skoler og universiteter i krig og konflikt er prioritert og har bidratt til at flere land har forpliktet seg. Men SAIH savner et overordnet fokus på høyere utdanning i satsingen og mener at norske myndigheter må ha en helhetlig tilnærming på utdanning, der grunnskole og høyere utdanning er gjensidig avhengig av hverandre. I evalueringsrapporten fra Norad «Rising to the challenge. Results of Norwegian Education Aid 2013-2016», som Tone Skogen henviser til med gode resultater om regjeringens innsats på utdanningsbistand, er høyere utdanning systematisk ekskludert.

Vi ønsker også å se en økning utdanningsbistanden i tråd med krav fra Global Campaign for Education (GCE) – som ber om at Norge trapper opp utdanningsbistanden til 15% av bistandsbudsjettet fram mot 2020. Innenfor denne økningen er det også rom for strategisk satsning på høyere utdanning.

Dette er nødvendig om vi skal nå bærekraftsmål 4 innen 2030.