Bill Clinton

.. er ikke alene om å ha bursda' i dag

Bill Clinton (William Jefferson Blythe III) har bursdag i dag.
Dét er han sjølsagt og heldigvis ikke alene om! Vi er sånn
circa 7 milliarder/365 = 

20 000 000 mennesker som har bursdag i dag. Og i morgen ..

Når jeg blir enogseksti skal jeg ikke frike ut.
Vel, hvis jeg hadde penger, men de tok bank og fut.
Jeg skriver fire linjer, det klarer seg med det.
Jeg hater kapitalen! og jeg elsker menskene ~

Og takk til kronprinsessa som var tidlig oppe i dag. Fikk denne
MMS'en 
før klokka 08:00 i dag tidlig. Hun ser enkeltmennesket
også hun ..

Ola Bog sitt bilde.


.