BARE SLITEN?

Etter et par avslørende artikler om klimaideologien i Morgenbladet i 2011, ble jeg ilagt karantene av debattredaktør Slotnæs. Denne ser nå ut til å ha blitt forlenget derfor følger debatten her. Rossavik ønskes velkommen til å delta i debatten.

Da Miljødirektoratet skulle presentere Klimapanelets sammendrag for lydhøre journalister, regnet det nok med å kunne slå noen plater.

Bjerknessenterets forskningsdirektør Eystein Jansen, en av de få gjenværende av Climategate-kjernen i Klimapanelet, påsto ifølge Frank M. Rossavik (Morgenbladet nr. 39) at «Stigningen i havnivået er nå 20 ganger raskere enn noen gang før de siste 2000 år.»

Jan Arild Snoen kunne imidlertid fortelle Rossavik at det sto i sammendraget at havnivået sannsynligvis steg like raskt mellom 1920 og 1950. Selv om Jansen har vært med på å skrive sammendraget, benektet han først dette. Senere korrigerte han sin uttalelse til «20 ganger raskere enn de siste 2000 år før industraliseringen».

Istedenfor å sjekke Jansens uttalelser med eksperter på havnivå, konkluderer Rossavik med at Jansen var nok bare sliten etter en tøff innspurt med FN-rapporten. Av og til kan det være lurt å sjekke med eksperter. Bjerknessenteret leverte en rapport om havnivåstigning i 2008 der grunnleggende kunnskap om gravitasjonens innvirkning på havnivået manglet slik at beregningene ble fullstendig gale. I likhet med kritikkløse journalister slukte Bjerknessenteret Stefan Rahmstorfs modell rått. Denne påstår at havnivået kan stige raskere enn etter istiden da den store europeiske iskappen smeltet og temperaturen var flere grader høyere enn i dag.

Hvis Rossavik hadde sjekket med en ekspert på havnivå, ville han kanskje fått vite at havnivået steg raskere enn nå mellom år 900 og 1050. Etter Den lille istid steg havnivået raskest i perioden 1850 til 1940 for senere å flate ut. Tidevannsmålingene bekreftes av målinger av jordrotasjonen. Når havnivået øker, vil det stige mest ved ekvator, og jorden vil rotere langsommere.

I 2007 holdt Klimapanelet et møte i Paris. Her støttet Norge et canadisk forslag om å fjerne henvisning til varmeperioden i Arktis mellom 1925 og 1945. Opplysningen kunne bidra til å falsifisere hypotesen om katastrofal global oppvarming. Eystein Jansen var med i den norske delegasjonen som ekspert på fortidens klima. Tror Rossavik at Jansen også den gang bare var sliten?