Sukkerbiten skal ta over etter Frognerbadet. FOTO: ARNE OVE BERGO

Badeøy eller Fotografihus?

Fotografihuset kan tilbys en av byens mange tomme lokaler. Det trenger jo ikke å ligge på byens fineste fjordtomt.

Sukkerbiten bør bli badeøy og friområde skriver Rauand Ismail i et innlegg i Dagsavisen. Han får svar fra Agnes Viljugrein og Victoria Evensen fra Arbeiderpartiet. De er uenige og argumenterer for at den kommersielle kulturbedriften Fotografihuset AS skal få bygge på Sukkerbiten. Som styremedlemmer i Sørengas badstu- og helårsbadeanstalt vil vi gjerne få komme med noen kommentarer.

Det er blitt utrolig populært å bade i indre fjordbasseng. Fjordbadet på Sørenga er sprengfullt på gode sommerdager. Badstuflåtene i Bjørvika har flere tusen gjester i uka, sommer som vinter.

Samtidig har Oslo mangel på svømmehaller og femteklassingene i Oslo har de dårligste svømmeferdighetene i landet. Derfor har Bystyret bedt om at spørsmålet om å få et flytende oppvarmet svømmebasseng blir utredet. Forslaget om å gjøre Sukkerbiten til badeøy og friområde har vår sterke støtte. Og siden dette er en offentlig eid tomt, står byens politikere fritt til å bestemme hva øya skal brukes til.

Agnes Viljugrein og Victoria Evensen vil ha ny betongbygning på Sukkerbiten. De ønsker inneaktiviteter på byens fineste utetomt. Dette skjer i en situasjon hvor både SV og MGD har programfestet at Sukkerbiten som friområde. Det er derfor åpenbart at dette blir et tema i den forestående valgkamp.

Nå finnes det en enkel løsning: Fotografihuset kan tilbys en av byens mange tomme lokaler. Det trenger jo ikke å ligge på byens fineste fjordtomt. Det vil gjøre det mulig å bevare få en grønn lunge og slippe et stort nytt betongbygg på Bjørvika-utstikkeren, altså slik vinnerutkastet til nytt Munch-museum la opp til. Det blir da en naturlig avslutning på Akerselva miljøpark.

Her blir det rike bademuligheter til avlasting av fjordbadet. Det kan også gi plass for et helårs, flytende, oppvarmet svømmebasseng.

Til glede for innbyggerne i Fjordbyen Oslo, året rundt!