Ayn Rand er regjeringas sjefsideolog!

I sin idelære om Objektivismen setter hun det egoistiske, rasjonelle individ som verdens sentrum og går mot alle former for kollektivisme og altruisme.

Samtlige av Fremskrittspartiets politiske ledere og ideologer sverger troskap til den amerikanske filosofen Ayn Rand (1905-1982) og hennes ekstreme høyreideologi.  Det samme er tilfelle med Høyres statsråder.
Det er disse som har dannet regjering og som tar de politiske beslutninger som former Norge i dag og inn i morgendagen.
Og vi ble advart!
Flere av dagens statsråder innrømmet under valgkampen i 2013 at de har bøkene til Ayn Rand som sitt viktigste politiske manifest.
Ytterliggående høyrekrefter i USA betegner hennes bok Atlas Shrugged som den mest innflytelsesrike boka i USA etter Bibelen.
Regjeringas politikk bli forståelig når den er bundet opp til en ideologi som kan sammenlignes med religiøs fundamentalisme.  Noe eksempler:

§  Som kjent er regjeringas holdning til miljø og klima et stort skuldertrekk.  Den trosser alle vitenskapelige advarsler og gjemmer seg bak de beslutninger som eventuelt vil bli tatt av EU.
Ayn Rand:
Det finnes ikke noen grenser for menneskets utnytting av naturressurser.  Det vil alltid finnes nytt land å erobre, trær å hugge, kull å utvinne og så videre.  Miljøreguleringer er, på samme måte som sikkerhetsforskrifter, bare nok en måte for offentlige byråkrater å stikke kjepper i hjulene for driftige kapitalister.  
Forurensning er heller ikke noe problem - tvert imot.  Hun beskriver hvordan New York er svøpt i "hellig ild" fra fabrikkpiper og smelteovner i tungindustrien.

§  Regjeringa fører en økonomisk politikk som favoriserer de rikeste og som skaper stadig flere fattige her i landet.  Privatisering av barnehager og sykehjem er ideelle politiske mål.
Ayn Rand:
Egoisme er en dyd som bør fremelskes hos det enkelte individ.
Det er nemlig kampen om profitten som skaper de beste menneskene og som gjør de rike enda rikere.
I sin idélære om Objektivismen setter hun det egoistiske, rasjonelle individ som verdens sentrum og går mot alle former for kollektivisme og altruisme.

§  Regjeringas innstramninger i flyktning- og asylpolitikken, samt på andre ikke-profitable områder kan også forstås.
Ayn Rand:
Hun ble spurt hvorfor hun mislikte altruisme, det å handle slik at det gagner andre mennesker og samfunnet som helhet.
Mislike er et alt for svakt ord, det er rett og slett ondskap, svarte hun og lanserte "The Tyrrany of Good Intentions", bedre kjent som Godhetstyrraniet til integreringsminister Sylvi Listhaug.

§  Mindre forståelig blir det når statsminister Erna Solberg, innvandringsminister Sylvi Listhaug, finansminister Siv Jensen, samtlige er kvinner som dyrker Ayn Rand:
Voldelig sjalusi er romantisk og overgrep sexy.  Kvinner er menn underlegne, og kvinnen er mest feminin når hun ligger i lenker.

Unnskyld at jeg spør, men er dette din regjering?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com