Avskjed i en barnehage

I dag leverte jeg blomster til Bibbi Cortsen, en ansatt i Smedbakken barnehage i bydel Alna. Hun hadde jobbet der i snart 30 år da beskjeden kom i fjor om at barnehagen skulle konkurranseutsettes.

Hun ville grunnet konkurranseutsettingen miste sin AFP dersom hun ikke valgte å gå av tidlig, og i dag var hennes siste dag. Det siste året hennes i barnehagen har ikke vært lett.

Etter stort foreldreengasjement, kom ingen aktører med noe tilbud på Smedbakken. Lettelsen var stor. De ansatte og foreldrene var blitt fortalt at dersom dette skjedde, ville barnehagen forbli kommunal. Slik ble det imidlertid ikke. Byrådet, med Høyre i spissen, bestemte at barnehagen heller skulle bli en av de ti som i budsjettet for 2013 var vedtatt solgt. En ny, tung prosess ble satt i gang. Vi foreldre har sett ansatt etter ansatt slutte. I dag var det Bibbis tur. Snart slutter også en ansatt som har jobbet i Smedbakken helt siden starten for 30 år siden. Det er disse vi mister. De som har gitt barnehagen egne tradisjoner, de som har vært med på å skape et unikt miljø. Som Bibbi sa til meg i dag, denne barnehagen hadde gode skussmål langt utenfor barnehageporten.

Hovedkriteriet barnehagene skulle velges ut fra, var høye driftsutgifter. Driftsutgiftene i en barnehage er høye når de ansatte har jobbet i mange år og begynner å nærme seg pensjonsalder og den lønna de fortjener. De er også høye når sykefraværet i en barnehage med flere eldre ansatte er lavt- vikarer med lavere lønn kan sjelden settes inn- og de er høye når de ansatte har utdanning.

Utdanningsbyråden har hele tida svart til media under denne prosessen at de ansatte blir godt ivaretatt. Det kan Bibbi på det sterkeste avkrefte.

Som foreldre er vi maktesløse overfor det vi ser. Ansatt etter ansatt mottar blomster, takk og gode ord i det de går ut døra. Barna som følte trygghet nettopp ved å se akkurat disse voksne hver dag, må venne seg til mer usikkerhet, uforutsigbarhet og gjennomtrekk i en barnehage der ingen hadde erfaring med hva noe av dette går ut på. Ansvaret ligger hos byrådet (Høyre, Krf og Venstre) og Frp.

Jeg mener potensielle kjøpere av de ti barnehagene bør holde seg unna av hensyn til de ansatte som er igjen og barna. Smedbakken må forbli kommunal, vi har ingen flere ansatte å miste.