Atomvåpenforbud er nøkkelen til en atomvåpenfri Koreahalvøy

Hva kan Trump, Kim og Erna gjøre for at toppmøtet i Singapore skal lykkes?

Hele verden venter i spenning på hva toppmøtet i Singapore 12. juni vil lede til. To ustabile ledere møtes takket være godt diplomatisk håndverk fra blant annet Sør-Koreas leder Moon Jae-In. Men verden bør ikke bare sitte passiv og se på.

 

Uansett utfall av toppmøtet, må vi fortsette å arbeide for en atomvåpenfri verden og fred på Koreahalvøya.

 

FNs traktat om et forbud mot atomvåpen (TPNW), som ble vedtatt av 122 stater i juli i fjor, viser veien framover. Traktaten forbyr alle aktiviteter som kan relateres til atomvåpen – å utvikle, inneha, utstasjonere og bruke dem, og å hjelpe med å utføre disse forbudte aktivitetene på noen måte.

 

Traktaten viser en måte atomvåpenstater som ønsker å bli kvitt sine atomvåpen kan gjøre det på, under streng internasjonal kontroll. USA ønsker ”fullstendig, verifiserbar og irreversibel nedrustning”. Det er akkurat det TPNW sørger for. Hvorfor ikke bruke avtalen?

 

Dersom Nord-Korea signerer og ratifiserer TPNW, slipper man at avtalen blir sårbar for at én part trekker seg ut, slik som tilfellet var med den forrige avtalen med Nord-Korea i 1994 og med Iran-avtalen, hvor USA trakk seg ut for bare noen uker siden. Under TPNW vil Nord-Korea forplikte seg til å eliminere atomvåpen, med streng inspeksjon fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

 

Sør-Koreas president Moon Jae-In har vært modig og tatt aktive skritt for å få toppmøtet i stand. Vi oppfordrer ham til å ta enda et skritt videre, og si klart i fra om at det er uakseptabelt at USA kan bruke atomvåpen på Sør-Koreas vegne. Det kan de gjøre ved å signere og ratifisere TPNW. Det står ikke i veien for at de fortsatt kan være i en militær allianse med USA.

 

USA på sin side må følge opp sine forpliktelser i Ikkespredningsavtalen om atomnedrustning og en stans på atomkappløpet, og forhandle en avtale om fullstendig nedrustning under streng og effektiv internasjonal kontroll.  

 

Partene bør følge veikartet ICAN har tegnet opp, med fem konkrete skritt – anerkjenne de humanitære konsekvensene av atomvåpen, signere og ratifisere atomvåpenforbudet, fjerne atomvåpen, ratifisere den fullstendige prøvestansavtalen og gå inn igjen i Ikkespredningsavtalen.

 

Andre land må vise støtte til fredsprosessen, og prosessen for en atomvåpenfri Koreahalvøy. Norge kan helt spesifikt ta de samme skrittene som Sør-Korea oppfordres til: Ta avstand fra amerikanske atomvåpenplaner, og signere og ratifisere atomvåpenforbudet. Slik vil vi tydelig vise at vi ikke er villige til å begå krigsforbrytelser med masseødeleggelsesvåpen, og er med å legge det politiske grunnlaget for atomnedrustning.