Assisterende helsedirektør Øystein Mæland angriper skadefølgeprinsippet

I Dagsrevyen 05. november kritiserer Jusprofessor Asbjørn Kjønstad (kjent som røykelovens egentlige far) helsemyndighetene for at lovverket i for liten grad verner barn mot passiv røyking.

Kjønstad mener lovteksten er alt for svak og at det bør bli straffbart å utsette barn for passiv røyk. Han ser det slik at Norge med dette er blitt en sinke i verdenssammenheng, imens vi tidligere var i front hva gjelder røykeloven.

Kjønstad sier det er en enkel sak å kontrollere bilførere vedrørende om de utsetter barn i bilen for sigarettrøyk, som ved all annen kontrollering av bilførere.

Ved Ullevål sykehus tar de stadig imot barn som har fått astma eller akutt infeksjon i åndedrettsorganene, grunnet foreldrenes sigarettrøyk. Noen av de må få pustehjelp. I USA, Canada og Australia bøtelegges de som utsetter barn for sigarettrøyk i bil.

Assisterende helsedirektør Øystein Mæland sier på vegne av landets myndigheter at det byr på problemer for grenser for privatliv hvis vi skal lage straffesanksjoner som innebærer at politiet skal kontrollere om folk utsetter barn for passiv røyking i sitt eget hjem eller i sin egen bil.

Da finner jeg grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt Øystein Mæland kan gå god for at landets myndigheter behandler enhver som velger alternativer til sigaretter og alkohol nøyaktig på slik inngripende måte i deres privatliv. Ved både bilkontroller, hjemmebesøk, skolerazziaer, flyplasskontroller, ransakinger på åpne gater mm.

Også uten at barn er tilstede og uten at forbrukerne er til sjenanse for andre.

Jeg anser det irrasjonelt at enkelte som bruker alternative rusmidler rekreasjonelt kriminaliseres. Og kanskje særlig sårbare, ensomme og syke som lindrer sin tilværelse på samme måte. Men stadig er det for galt å kontrollere om voksne skader barn ved passiv røyking.

Dette er verken til barns eller voksnes fordel!

Straffefølgeprinsippet er et ytterst viktig prinsipp i straffeloven. Der står det klart og tydelig: Handlinger som ikke er egnet til å medføre skade eller fare for skade bør ikke være straffbare.

Assisterende helsedirektør Øystein Mæland representerer myndighetene, men holdningen står i grell kontrast til dette vårt samfunns grunnprinsipp.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no