Asbjørn Elden (1916 - 1990) advarte mot dagens høyrebølge allerede for 40 år siden

Eldenåret 2016 - jubileet som forsvant

ASBJØRN ELDEN (1916 - 1990)
Eldenåret 2016 - jubileet som forsvant

"Det måtte være langt utpå formiddagen, og jeg klarte ikke sove lenger. Jeg burde vel stå opp, da? Stå opp og gå ned til bordkanten og få en matbit. Annet var det ikke å gjøre oppe. Var det ikke for sulten, kunne jeg bare ligge videre. Jeg var ute av skolen, konfirmert, jeg var seksten år nå. Jeg var endelig voksen - og det betydde arbeidsløs. Atten gutter ble konfirmerte i gruvebygden i 1931. En eneste av oss fikk arbeide straks etterpå. Jeg var en av de sytten som var nektet arbeide. Jeg var nektet å bli voksen."

Sånn begynner Asbjørn Eldens sjølbiografiske roman RUNDT NESTE SVING som kom på Forlaget Oktober i 1983 med omslagstegning av Helen Huse. Og sånn begynte et langt tiår for Elden som mot sin vilje fikk vandre Norge på langs og på tvers; det fjerde tiåret etter LØSGJENGERLOVEN av 31. mai 1900. Det er 116 år siden det. Vi er belemra med en regjering nå som gjerne vil ha denne fortidslevninga på plass igjen. Arbeidsprogrammet til Erna og Co er som kjent å gjøre så mye faenskap som mulig så fort som mulig. Klemme fellestuben tom. Men dét skal vi nok bli flere om. Ja, svært mange. Forhåpentligvis.

2. august 2016 ville Asbjørn ha fylt 100 år. Det er et år siden jeg kontakta Ingeri Engelstad, forlagssjef i Oktober, med spørsmål om hva Eldens eget forlag hadde på tapetet av planer for ham i jubileumsåret. Vi har ikke hørt et pip. Vi sjekker BuyAndRead og ser at sist Asbjørn Elden ble nevnt i pressa var i Dagsavisen Østfold i oktober 2014. Men da var det ikke forfatterskapet som ble omtalt. Denne mangelen på oppmerksomhet er en stor skam.

Akkurat denne boka har fått fornya aktualitet i våre dager, denne norske nåtida som flere enn Jan Erik Vold mener minner mer og mer om 30-åra om igjen. Slik avslutter Asbjørn Elden sin beretning:

"Videre - videre, loffer! Sving etter sving. Frihet - ? Den som er blitt Ingen trenger ingen frihet, det er ingenting å bruke den til. Den som er Ingen trenger bare noen som roper: - Kom og vær med! Bli Noen! Sammen med oss!"

For Asbjørn Eldens vedkommende var det altså Nasjonal Samling, NS, som ropte.

Men Asbjørn kom seg ut av NS og langt, langt videre. Det er ikke minst nettopp derfor han har noe å fortelle oss alle, i dag.

(22. desember 2016)