Arnstad & Norviks Russland

20 år siden Norway-Russia Trade & Investment Seminar i Moskva

Det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland etter Sovjetunionens oppløsning har vært preget av både gjensidige interesser og store motsetninger. Skribenten har deltatt i perioder med oppgang og nedgang i norsk-russisk handel, investeringer og diplomati. I 1998 var min stilling prosjektleder ved Norges Eksportråds kontor i Moskva, og en av oppgavene mine var å organisere en seksjon for norske og russiske firmaer under Norway-Russia Trade and Investment Seminar i forbindelse med kongebesøket dette året: Moskva-St. Petersburg-Murmansk. Da Norge og Russland i 2014 innførte gjensidige handelssanksjoner, jobbet jeg som Head of Department Eurasia ved et norsk eksportselskap. Dette gav skribenten direkte erfaring med hvordan sanksjonstiltak kan underminere internasjonale næringsprosjekter.

The image behind the headlines - Moscow Marriott Grand Hotel i 1998, russiske og norske deltakere signerer dokumenter. Daværende olje- og energiminister Marit Arnstad står i midten, daværende konsernsjef i Statoil Harald Norvik er første fra høyre. Situasjonsbildet om seminaret i Moskva stammer fra forfatters private arkiv og er tatt av ukjent fotograf.

Arnstads forfatterprofil i Dagsavisen: Marit Arnstad. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Nord-Trøndelag. Medlem av energi- og miljøkomiteen

Det norsk-russiske næringslivsseminaret 25. mai 1998 var et komplisert arrangement. Norges Eksportråd (Norwegian Trade Council) i Russland i 1998 var ledet av Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet. Næringsminister var Lars Sponheim. Eksportrådet var ansvarlige for mottakelse, registrering av deltakere, planlegging og gjennomføring av seminaret. Gerhard Heiberg hadde ansvar for praktisk gjennomføring av kongebesøket til seminaret og holdte kontakt med Eksportrådet. I tillegg jobbet Eksportrådet sammen med norske aktører som var ansvarlige for å representere olje- og gassbransjen i Moskva.

One of the reasons for the success of the Scandinavian countries is that they have not been bogged down by certain ideological presumptions, such as that markets are always efficient or government is always innefficient. Nobelprisvinner Joseph Stiglitz (2010): Freefall. Free Markets and the Sinking of the Global Economy. Stiglitzs forfatterprofil i The Gardian: Joseph E. Stiglitz is a Nobel laureate in economics, University Professor at Columbia University, and chief economist of the Roosevelt Institute

Seminaret begynte med et felles møte for deltakerne hvor Kongen og norske ministre holdte sine taler. Etterpå ble seminaret delt i seksjoner.  Handelsråd ved den norske ambassaden i Moskva, Svein Ruud fra Kirkenes, var ansvarlig for en seksjon om sjømat, mens mitt ansvar altså var bygningsseksjonen. Ruuds innsats viste resultater ti år etter at han sluttet i stillingen som handelsråd i Moskva. I 2012 var Russland det største enkeltmarkedet for norsk fisk ifølge Norges sjømatråd.