Arbeiderpartiets eldrebløff i Oslo

I Dagsavisen 12. august går eldrebyråden i Oslo, og byrådslederen ut, og nærmest lover en samboergaranti til hele landet. De tar ingen selvkritikk på situasjonen for de eldre i Oslo der de styrer.

Dette er å føre velgerne bak lyset. Samboergarantien er nylig stemt ned i Skien, og i Arendal, av Ap-politikere. Samboergarantien ble også innført i 2011 i Oslo, nærmere forklart under de borgelige. Støre har også understreket at garantien gjelder eldre der begge har behov for pleie, mens de borgeliges samboergaranti gjelder når to personer ønsker å bo sammen. En stor kjærlighetsforskjell.

Eldrebyråden i Oslo har heller ingen grunn til å gå høyt ut på banen i eldreomsorgen, i Oslo har de rødgrønne kuttet 143 sykehjemsplasser, fjernet 177 enerom i tilknyttning til bad og WC, og det er 102 færre rom for beboere på institusjoner. Og det har vært flere folkeaksjoner mot eldrebyråden.

Mens Oslo Frp vil tilføre mer midler til sykehjemsplasser, og vil bygge opp et fond for etablering av flere sykehjemsplasser, når behovet vokser sterkt etter 2020, ser eldrebyråden ingen grunn til dette.

Byrådet i Oslo lovet også i forrige valgkamp å øke årsverkene i de hjemmebaserte tjenestene med 500 årsverk, men byrådet har ingen system som gjør det mulig å gjennomføre eller kontrollere at dette skjer. Så vi får ingen gode svar i bystyret på hvordan dette arbeidet ligger an. Og alt dette på tross av økt eiendomsskatt og lovnader om at dette skulle gå til eldreomsorgen.

Frp i Oslo har satt av 25 millioner mer enn byrådet til bemanning på sykehjemmene i revidert budsjett i år, og vil øremerke midler til hjemmetjenesten, slik at den blir lik i hele byen, men blir nedstemt av de rødgrønne. Det er dessverre en god grunn til at Oslo ikke blir trukket frem av Ap i valgkampen.