Arbeiderpartiet nedprioriterer de eldre i Oslo

I Dagsavisen 25. januar går Arbeiderpartiet sin eldrebyråd, Tone Tellevik Dahl ut mot regjeringen og kritiserer investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem, som det ble gjort endringer på i 2017. Det Dahl «glemmer» er at regjeringen har hatt en rekordstor satsing på sykehjemsplasser, i motsetning til Arbeiderpartiet i regjering og i Oslo.

Et av våre første grep i regjering var en betydelig styrking av investeringsordningen ved at vi økte statens andel av utgiftene fra 35 til 50 prosent ved bygging og rehabilitering av omsorgsplasser. Det har ført til et taktskifte i kommunens byggeplaner. Men det er ikke nok. I årene som kommer blir vi flere eldre. Fremover blir det derfor viktig å bygge flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Det er bakgrunnen for at vi endrer investeringsordningen.

Dette i sterk kontrast til det rødgrønne byrådet i Oslo, som i 2017 uttalte til Dagbladet at Oslo ikke trenger flere sykehjemsplasser, og at de aldri har lovet å bygge ut antallet sykehjemsplasser i valget. Dette samtidig som Oslo ifølge tall fra SSB i 2017 har fått 143 færre sykehjemsplasser, 102 færre rom for beboere på institusjon, og hele 183 personer fikk avslag på sykehjemsplass i 2016. Samtidig som de i år forsøkte å flytte dagplasser for demente i Oslo vekk fra kommunen, selv om behovet er der. Det er for dårlig, og ikke en verdig situasjon for de eldre, som Ap har ansvaret for.

Vedlikehold av bygg er en kommunal oppgave. Kommunene har nå fått statlige tilskudd i 20 år for å rehabilitere og bygge om til en moderne standard. Nå må de kommunene som ikke har tatt dette ansvaret ta det, men de kan søke om tilskudd til rehabilitering frem til 2021.

Vi har vist handlekraft for eldreomsorgen. Med Ap i regjering ble kommunene sittende igjen med for stor del av regningen. Det paradoksale er også at Ap og Tellevik Dahl klager på pengenød, mens Oslo håver inn milliarder på eiendomsskatt, som de lovet velgerne å bruke pengene på eldreomsorg, samtidig som byrådet legger ned sykehjemsplasser.