Arbeiderpartiet må vise politisk ansvar og solidaritet i våpenpolitikken

Arbeiderpartiet har en stolt historie med godt politisk solidaritetsarbeid. Er den solidariteten borte?

Internasjonal solidaritet

I høst har debatten om den vestlige verdens våpeneksport til autoritære regimer vært høyt på dagsorden. De grusomme bildene fra krigen i Jemen har vært den utløsende faktoren og flere land har allerede sendt kraftige signaler om at eksporten må stanse. Men det var drapet på journalisten Jamal Khashoggi som fikk verdenslederne til å reagere. Angela Merkel gikk tidligere i høst ut og stanset salget av nye lisenser til Saudi-Arabia, og Norge fulgte raskt etter. Men det er ikke nok. Drapet på Khashoggi er kun et symptom på et autoritært regimes komplette mangel på respekt for menneskeliv, ytringsfrihet, og grunnleggende demokratiske prinsipper.

Ansvarlighet opp mot industrien

Norsk våpenindustri er hjørnesteinsbedrifter i flere lokalsamfunn. De er sterke på teknologiutvikling, og en viktig inntektskilde for staten. Samtidig gjør vi våpenindustrien en bjørnetjeneste hvis vi legger til grunn at en stor del av den norske eksporten skal gå til land i ustabile regioner, med autoritære styresett.

Økningen til salg av krigsmateriell til autoritære regimer økte i 2017 med 965 prosent. Det er ikke bærekraftig. Det er ikke det fotavtrykket Norge skal sette igjen i verden. Når regjeringa stanser eksporten av krigsmateriell til autoritære regimer over natta på grunn av høyprofil-saker som drapet på Khashoggi, er ikke det en forutsigbar eksportpolitikk for våpenindustrien. Derfor trenger vi et tydeligere regelverk for eksport, som i mye større grad enn i dag legger demokratiske verdier og menneskerettighetene til grunn.

Norsk våpenindustri er til for å sikre vårt eget, og våre allierte et sterkt og høyteknologisk forsvar. Med den eksportpolitikken som føres, og mangelen av sluttbrukererklæringer fra underselskaper i andre land, underminerer vi arbeidet med vår egen sikkerhet Vi har liten kontroll over hvilke hender norsk ammunisjon og våpenkomponenter havner i.

Vi er ikke regjeringa

Vi har ingen grunn til å la regjeringa sitte rolig i våpeneksport-båten. Vi må kreve større åpenhet om hva vi eksporterer, og til hvem. Det er et viktig spørsmål for rikets sikkerhet, og for en viktig sikkerhetsventil for å sikre at norske våpen, systemer, og ammunisjon ikke havner i hendene på stater som systematisk bryter menneskerettighetene.

Arbeiderpartiet har vært lydige mot regjeringas feilslåtte eksportkonflikt altfor lenge. Nå har vi muligheten til å endre på det, og da må Arbeiderpartiet gå foran som et parti som tar menneskerettigheter og demokratiske verdier på alvor, og som viser at vi fortsatt er solidariske med de som blir undertrykt i verden.