Åpent brev til Onkel Oslo-politi

For et par uker siden dumpet brevet fra dere ned i postkassa mi – dere henla saken jeg anmeldte 3. mars, etter å ha brukt 3 måneder og 9 dager på å gjøre – ingen verdens ting. Ikke verdens største sak, men ett av to tilfeller i mars der jeg ble utsatt for vold uten å slå tilbake. Jeg valgte å dokumentere og anmelde (jada, den andre saken ble selvsagt også henlagt, bare mye raskere).

Jeg gjorde faktisk mesteparten av jobben for dere. Jeg tok bilde av gjerningsmannen og bilen hans (med synlig bilnummer), søkte opp navnet og adressen hans og oppga all info i anmeldelsen. Jeg ga også navn og telefonnummer på et vitne. Jeg foreslo også at dere oversendte saken til Konfliktrådet dersom mannen ikke var tidligere straffet for vold, for han var en nabo og slike saker løses best der.

Dere hadde én jobb: å trykke på funksjonstasten eller menyvalget for å oversende saken til Konfliktrådet. Dere mislyktes spektakulært.

I stedet for å bruke fem minutter på dette har dere henlagt saken, som jeg selvsagt påklager til statsadvokaten, som må behandle klagen. Altså langt større ressursbruk enn ved å sende saken til Konfliktrådet. Genialt.

Jeg leser samtidig i avisen om diverse saker der langt alvorligere forhold, som for eksempel seksuelt misbruk, ikke blir etterforsket på måneds- og årevis, og barne- og kvinneskjendere slipper unna eller får strafferabatt. Derfor skal jeg ikke forlange at min lille sak prioriteres høyere enn dette. Jeg vil faktisk heller at dere skal prioritere alvorlige sedelighets- og voldsforbrytelser.

Problemet er at verken store eller små saker blir forsvarlig håndtert av dere. Det undergraver tilliten til politiet blant absolutt alle. For min egen del blir valget enkelt: neste gang jeg blir angrepet, slår jeg tilbake. Jeg vil aldri slå først, men heretter vil jeg slå sist. Jeg vet nemlig at politiet, de kan jeg ikke regne med. Det kan heller ikke de fleste andre. Da må man forsvare seg selv, selv om det ikke er et sånt samfunn jeg helst vil ha. Er det et slikt samfunn dere vil ha?