Åpen kunnskap

Jeg er glad for at Sugandiran og Fadnes bidrar til å skape oppmerksomhet om publisering av forskningsresultater.

Jeg er helt enig i at kunnskap må være tilgjengelig, slik Naresh Sugandiran og Lars Fadnes skriver i sin kronikk i Dagsavisen 19. juli, der de går inn for at forskningsresultater skal publiseres i åpent tilgjengelige tidsskrifter. Åpen tilgang til forskningsresultater er også regjeringens politikk. I Forskningsmeldingen fra mars i år har regjeringen en rekke tiltak i tillegg til å oppfordre institusjonene til å opprette fond for å dekke kostnadene ved publisering i åpent tilgjengelige tidsskrifter.

Regjeringen vil også:

* Kreve at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten skal publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver.

* Be Forskningsrådet legge inn mulighet for at publiseringsavgifter knyttet til åpen tilgang-publisering i vitenskapelige tidsskrifter aksepteres som en del av ordinære prosjektsøknader.

* Be CRIStin (vårt nasjonale forskningsinformasjonssystem) forhandle med utgivere av vitenskapelige tidsskrifter og inngå avtaler der det legges til rette for at resultater av norsk forskning blir åpent tilgjengelige. Dette kan skje via egenarkivering, frikjøp av enkeltartikler eller ved å publisere i tidsskrifter med åpen tilgang. Avtalene må også sikre lavest mulig pris per artikkel.

* Be CRIStin, i samarbeid med andre aktører i sektoren, om å utvikle forslag til indikatorer for å følge utviklingen innenfor åpen tilgang i Norge.

* At CRIStin, som nasjonalt referansepunkt for åpen tilgang, skal bidra til koordinert innsats for åpen tilgang nasjonalt og på tvers av de europeiske landene.

Kunnskapsdepartementet arbeider med å følge opp denne politikken, i samarbeid med Forskningsrådet, institusjonene og CRIStin. Men en viktig del av dette er, som Sugandiran og Fadnes også skriver, å endre tradisjoner og holdninger hos forskerne selv. Jeg er derfor glad for at kronikkforfatterne bidrar til å skape oppmerksomhet om dette viktige temaet.