Heidi Nordby Lunde om pappaperm og permisjonsregler. Foreldrepermisjon. H‡¶yre. Politiker. Foto: Hilde Unosen

Ap på kollisjonskurs

Dersom Ap kommer til makten betyr det at vanlige lønnsmottakere, pensjonister og bedriftseiere i på Vestlandet må betale minst 3,9 milliarder kroner mer i skatter og avgifter hvert eneste år.

Vestlandet har ikke tjent noe på regjeringens skatteletter, mener Jonas Gahr Støre i Dagsavisen. Selv startet han sin Vestlands-turne med å love skatteøkninger på 15 milliarder kroner, og det er før forhandlingene med Sp, SV og Rødt. Da han var på bedriftsbesøk hos næringslivet i Os fikk han klar beskjed om at Arbeiderpartiets politikk er på kollisjonskurs med næringslivet.

Selvsagt har skatteletter kommet Vestlandet til gode, i likhet med resten av landet. Å redusere formuesskatten hjelper de bedriftene som har vært berørt av det historiske oljeprisfallet, og hvor formuesskatten forfaller enten bedriften går med overskudd eller ikke. Det siste disse bedriftene trenger nå, er skatteøkninger som kan sette arbeidsplasser i fare og hindre sårt tiltrengt økonomisk vekst.

Dersom Ap kommer til makten betyr det at vanlige lønnsmottakere, pensjonister og bedriftseiere i på Vestlandet må betale minst 3,9 milliarder kroner mer i skatter og avgifter hvert eneste år.

Men det er ikke bare folk på Vestlandet som må lytte nøye når Arbeiderpartiets leder snakker om aktiv næringspolitikk. Over hele landet vil de næringene eller bedriftene som ikke spesifikt er nevnt, som må betale for at konkurrenter eller andre næringer blir tilgodesett av Youngstorget.

De fleste vil betale milliarder ekstra i skatt og få millioner tilbake i ordninger. Vi mener det er mest effektivt at næringslivet får beholde mer av sin egen verdiskaping for å investere i nye arbeidsplasser, enn at Ap dikterer næringsutviklingen.

Høyre mener det er bedre at næringslivet får beholde mer av sin egen verdiskaping for å investere i nye arbeidsplasser, enn at politikere i Oslo skal diktere næringsutviklingen andre steder i landet.