Alt går etter planen i KMD

Det kunne statssekretær Lars Andreas Lunde opplyse på en rovdyrkonferanse på Hamar som avvikles 18.-19. januar. Det har aldri vært meningen at regjeringen skulle komme med noen sak til Stortinget, får vi nå vite.

Men noe kan han fastslå på vegne av regjeringen: Norge er forpliktet etter Bernkonvensjonen til å ta vare på ulv. Og ulvesonen er kommet for å bli fordi den er årsak til mindre tap av bufe på utmarksbeite. Det siste kan han underbygge med den siste pressemeldingen fra eget departement som bl.a. viser at tapene i Hedmark har gått ned med 64 % i forhold til toppen for noen år siden (I selve ulvesonen er nedgangen i tap enda større, hva nå årsaken kan være).

Det framgår ikke av referatet fra konferansen i hvilken grad Lunde mener at rovviltpolitikken er ”forskningsbasert”, som er et populært begrep på vernesiden. Men på spørsmål om hvor stor ulveflokk Norge har forpliktet seg til, svarer Lunde at 30 ynglinger kreves for å sikre en levedyktig bestand i Sør-Skandinavia. Dermed aspirerer han til januarprisen i Geelmuyden & Kieses tåketalenominering for 2016.

Begrepet ”levedyktig bestand” finnes ikke i Bernkonvensjonen, så dermed er det vel strengt talt norske politikere som må bestemme hvor mye ulv og hvor mange ynglinger vi skal ha. Og noen av oss undrer på når de skal frigjøre seg for noen luftige tanker om levedyktighet og soner som tre vise menn la fram i 1985. Med henvisning til en isolert ulvebestand på øya Royal Island i en av de store sjøene i Nord-Amerika trakk de den forskningsbaserte slutning at en bestand på 3 flokker kunne være levedyktig hvis den hvert 5. år fikk genetisk påfyll utenfra. De foreslo på dette grunnlag at en sørskandinavisk ulveflokk burde etableres i grenseområdet mot Sverige – ikke minst fordi det i den norske delen bare befant seg 145 000 dyr på utmarksbeite. Og det var jo også en del av de tre vises mandat å redusere konflikter. Den gang som nå.

Tallene og andre forutsetninger har altså endret seg noe på 30 år, men konklusjonene er ellers mye de samme. Kontinuitet er alltid tillitsvekkende.