Allemannsretten må også gjelde på hytteøyene

Rødt vil sikre at allemannsretten også gjelder for hytteøyene Nakkholmen, Bleikøya og Lindøya, derfor vil vi flytte hytter som ligger i strandsonen og som hindrer alminnelig ferdsel.

Oslo er en by med mange perler. Noen av de minst kjente er friområdene på Bleikøya, Nakkholmen og Lindøya, de tre øyene i Oslofjorden som også har mange små hytter. Hvorfor er det ikke like populært å besøke disse øyene på solskinnsdager som etter hvert overfylte Hovedøya og Gressholmen?

I praksis gjelder ikke allemannsretten på disse øyene. Bakgrunnen er manglende informasjon og tilgjengelighet, men også aktiv feilinformasjon og privatisering av friområdene. Informasjon og tilgjengelighet kan løses gjennom skilting, informasjonstiltak og enkle tiltak som blant annet godt merkede toalettfasiliteter og søppelkasser.

Historisk har noen av hytteeierne aktivt feilinformert om at allmennheten ikke er velkommen på disse øyene. For eksempel hang det i flere år et skilt ved kaia til øybåtene der det stod at det ikke var lov å dra til disse øyene hvis man ikke skulle på en av hyttene. Om du drar ut dit er det lett å få opplevelsen av at du tråkker inn i andres hage, fordi friområdene blir inneklemt mellom hyttene. Du vet heller ikke alltid om eller hvordan du kan komme deg forbi hytter som ligger rett ved sjøen. Over tid har mange av friområdene på disse øyene i praksis blitt privatisert gjennom hekker, store plattinger og brygger, ofte satt opp ulovlig. Det må snus. Allemannsretten må gjelde, også i praksis.

Disse øyene behandles i bystyret i dag. For å sikre allemannsretten vil Rødt støtte Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Friluftsrådet. Derfor går vi primært inn for det alternativet hvor 17 av omtrent 600 hytter flyttes. Dette alternativet åpner opp flere friområder og strandsona for oss alle. I tillegg tar det best vare på naturverdiene, de rødlista artene og naturmangfoldet som er særegent på disse øyene.

Oslo bystyre bør ta ansvar for å sikre allmenhetens interesser. Men siden alle partier i Byutviklingskomiteen støtter byrådets forslag, blir det ikke flertall for det beste alternativet for miljø og friluftsliv. Derfor foreslår vi også et kompromiss. I dette kompromissforslaget foreslår vi å flytte kun 8 av de 600 hyttene på øyene. Felles for disse åtte hyttene er at de ligger tett på sjøen og i praksis hindrer tilgang til strandsona eller at en flytting vil frigjøre et ekstra stort areal som kan brukes av flere. Rødt veier interessene til over 600 000 innbyggere som trenger friområder høyere enn interessene til 600 familier som er så heldig å ha hytte på øyene.

For oss virker det rart at det rødgrønne byrådet, som i sin egen byrådserklæring skriver at de vil «sterkt prioritere grøntområder og tilgjengelighet til fjorden for allmennheten», i denne saken gjør det motsatte.