Alle elsker bibliotek

Men ingen kan leve av kjærlighet alene. Ei heller bibliotekene. På mandag er det valg, og forhåpentligvis vil mange av oss finne veien til valglokalene for å gi en stemme til det partiet som vi mener vil bidra positivt i en retning vi ønsker oss i de neste fire årene. De store spørsmålene om bibliotekene har kanskje ikke hatt størst oppmerksomhet i denne valgkampen, men like fullt er vår påstand at utvikling av bibliotekene henger sammen med en helhetlig utvikling av samfunnet vårt.

Bra for oss alle da, at listekandidater i Oslo og Akershus mener at både folkebibliotek og skolebibliotek er verdt å satse på i tida framover.

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har spurt førstekandidatene til alle partiene om hva de mener om bibliotek. Helt konkret spurte vi om de vil satse på folkebibliotekene gjennom en bibliotekmilliard, og om hvordan de vil jobbe for å utjevne forskjellene i skolebibliotekene.

Det korte svaret er: Alle liker bibliotek. Fra Rødt til FrP. Spørsmålet er om de gjør ord til handling når en ny stortingsperiode trer i kraft.

SV står ved at de ønsker å løfte folkebibliotekene i den neste stortingsperioden. Kari Elisabeth Kaski sier at de ønsker et nasjonalt løft for folkebibliotekene og at kommunene kan vente seg økte bevilgninger til drift. Nicholas Wilkinson bekrefter det samme. Løftet om bibliotekmilliarden står ved lag.

Arbeiderpartiet skryter av folkebibliotekene og viser til at hele 46 % av oss besøkte folkebibliotekene i løpet av forrige år. APs Sverre Myrli sier også at bibliotekene vil få en sentral plass i partiets nye kulturløft. Det lover bra.

Også FrP lar seg imponere av folkebibliotekene. Hans Andreas Limi framhever bibliotekenes rolle som kunnskapsformidler og han lover at partiet skal se på muligheten til å støtte bibliotekene både gjennom direkte økonomiske overføringer, men også gjennom indirekte virkemidler i årene framover.

Norsk Bibliotekforenings krav om satsing skolebibliotek ble også møtt med åpne armer i alle partier. I alle fall fra de vi fikk svar fra. Rødt stiller seg bak kravet til Aksjon Skolebibliotek [1]og sier at skolebibliotekene skal løftes inn i skolenes pedagogiske planverk, at bibliotekene skal bibliotekfaglig kompetanse, egnede lokaler og gode åpningstider. Og en god mediesamling.

KrF peker på kommunenes ansvar for skolebibliotekene og sier videre at samarbeid med folkebibliotekene er en forutsetning for utviklingen videre.

Dette er de gode nyhetene. Langt mer nedslående er det at ikke alle tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. I en hektisk valgkamp er det kanskje forståelig, men like fullt hadde vi ønsket oss flere politikere på banen, med klare vyer, vilje og evne til å løfte fram bibliotekene i den kommende stortingsperioden.

Bibliotek er grunnmuren i demokratiet. Det er et av få steder i samfunnet vårt hvor alle kan komme uansett hvor de kommer fra, hva de tror på eller hva de tjener. Dette skaper et bedre samfunn, og gjør at bibliotek er en god sak uansett hvilket parti politikeren kommer fra.

Kulturutredningen (2014) var tydelig nok. Folkebibliotekene har vært systematisk underfinansiert og nedprioritert gjennom mange år. Situasjonen er den samme for mange skolebibliotek. Bibliotekene har kompetansen, omstillingsevnen og står klar til å påta seg nye oppgaver. Det eneste de mangler, er politikere som gjør ord til handling.

Godt valg – og husk bibliotekene!

 

Heidi Hovemoen
styremedlem i Norsk Bibliotekforening, Oslo og Akershus
styremedlem i hovedstyret til Norsk Bibliotekforening