ALLE barn skal lære å kode - takketale til Statnett SF

Statnett SF ga årets ansattgave på 200000 kr til Lær Kidsa Koding. Pengene skal brukes til "et veldedig formål, som for eksempel å gi opplæring i koding til barn, uansett bakgrunn". Dette er den skriftlige versjonen av takketalen Helge Prestrud Astad ga til konsernleder Auke Lont og alle ansatte i Statnett SF. Helge Prestrud Astad jobber i Statnett SF, men er også grunnlegger av Kodeklubben og en av tre nasjonale koordinatorer i Lær Kidsa Koding. Auke Lont er konsernleder i Statnett SF.

Takketale til Statnett SF jula 2017

 

Tusen tusen takk for en fantastisk gave! Disse pengene vil glede mange mange barn! Jeg skal kort fortelle hvilke barn og hvorfor de blir til nytte. Jeg starter med litt historie:

For fem år siden, sommeren 2012, startet Anne Aaby og jeg Kodeklubben. Vi ville lære alle barn å kode. Et halvt år senere, i 2013, startet Simen Sommerfeldt og Torgeir Waterhouse Lær Kidsa Koding. Vi skjønte fort at vi ville det samme, så vi slo oss sammen. I dag er voksne frivillige i Lær Kidsa Koding og barn går på Kodeklubber. Dette er to aspekter av samme bevegelse.

Grunntanken var at alle skal kode. Vi vil at barn skal lære seg å skape digitalt, ikke bare konsumere. Det er mange grunner til at vi mener dette er viktig. Det er mangel på utviklere i Norge, og det er vanskelig å finne flinke folk. Vi tror også, som mange andre, at arbeidslivet i fremtiden vil bli enda mere digitalt og at de aller fleste vil ha jobber som inkluderer datamaskiner. Vi tror også at dagliglivet i enda høyere grad vil kreve digital kunnskap. Det er også slik i dag at mye av utviklingen blir gjort av gubber. Mye av verden rundt oss skapes og formes av gubber, men vi tror at det finnes andre grupper av mennesker som kan og bør ha gode innspill til hvordan livet skal leves, digitalt og ellers.

Det er også spennende å se en verden der alle kan kode: hvilke løft vil disse nye gruppene av teknologer kunne gi samfunnet? Hvilke nyvinninger innen teknologi, kunst, kultur og annet vil vi se? I hvilken retning går verden? Vil en verden av kodekyndige gi like stor samfunnsendring som når vi fikk et samfunn av lese- og skrivekyndige på 1700-tallet?

Lær Kidsa Koding har fått til mye:

 

  • det er i dag 141 aktive kodeklubber rundt om i landet.
  • Koding er på vei inn i skolen etter at regjeringen kom med sin digitale strategi for skolen i august, blant annet etter mye press fra oss
  • Vårt årlige prosjekt Kodetimen, i uke 49 hvert år, hvor mer enn 90000 barn hadde en time kodeundervisning for et par uker siden
  • Sist men minst: vi har vår egen kodeklubb her i Statnett der ansattes barn lærer koding med hjelp av frivillige Statnettere. Fint for både barn og voksne!

 

Denne erfaringen gjør blant annet at vi ser flere ting: det er for eksempel få kvinnelige veiledere, og færre jenter enn gutter på Kodeklubb. Det er noe som skjer rundt 5. klasse – da har jentene "skjønt" at koding er en guttegreie. Dette må vi jobbe mot! Vi har blant annet jobbet godt med rollemodeller – det er viktig at jenter møter sterke kvinnelige tech-rollemodeller og ser at damer også kan kode. Minst like viktig er det at gutter møter sterke kvinnelige tech-rollemodeller: gutter må også vite at damer kan kode.

Det er en annen gruppe barn vi ser lite til i både Kodeklubber og andre arrangementer: ressursvake barn, fattige barn, barn der foreldrene har liten interesse for saka, det finnes til og med barn der foreldrene ikke er ingeniører!  Uhørt i Statnett selvfølgelig. Disse barna har digitalt utstyr og bruker det, men de skaper ikke noe, og blir heller ikke oppmuntret til det. De bruker det kun til konsum. Det er disse barna gaven fra Statnett skal hjelpe. Det er her vi må gjøre en innsats for å slipp et digitalt klasseskille. Vi kan ikke ha det slik at en gruppe med bemidlede skaper og former verden for en annen gruppe mindre bemidlede. Dette er et demokratisk problem, blant mange andre problem.

For å hjelpe disse barna jobber vi hardt og målrettet med å få koding inn i skolen på en god måte. Her trengs rådgiving og tips, og vi bruker vår kompetanse til å gi hjelp. Vi kjøper klassesett av dingser og duppeditter og deler de med skoler, kodeklubber og biblioteker. En av dingsene vi kjøper mest av er micro:bit: et lite kretskort med en mikrokontroller og en del sensorer på. Denne er lett å kode og for mange barn er det en fordel at de programmerer en fysisk dings, noe mer håndfast. Dette er også den perfekte julegave for de av dere som enda er på leiting. Disse vil vi donere til kodeklubber(som er gratis!) og biblioteker(som fremdeles er gratis!) som så kan låne de ut slik at mange barn får sjansen til å bruke de. Vi lager også undervisningsmateriale og undervisningsopplegg som er gratis og ligger på vår hjemmeside kidsakoder.no.

Med andre ord: mange, mange barn vil få glede av denne gaven!

Tusen tusen takk igjen, og god jul!