Akademia for Pride

Mangfold er en av kjerneverdiene for Høgskolen i Oslo og Akershus, og vi er stolte av å bidra til årets Pride.

Oslo Pride har vokst seg til en av byens største folkefester. 30.000 skeive og ikke-skeive gikk i fjorårets parade, til glede for 150.000 tilskuere.

I tillegg til å være en betydningsfull folkefest handler Pride om grunnleggende menneskerettigheter, som dessverre fremdeles ikke kan tas for gitt. Mennesker fortsatt angrepet på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet, både i Norge og ikke minst i andre deler av verden.

Mangfold er en av kjerneverdiene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Mangfold blant våre studenter og ansatte er en berikelse for oss som institusjon. Dessuten befinner vi oss i den mest mangfoldige regionen i Norge – et samfunn vi har et særskilt ansvar for å speile, og sette studentene våre i stand til å møte.

Arbeidslivet våre kandidater skal ut i, beviser at Pride fremdeles er viktig. Våre nyutdannede lærere skal jobbe i skolemiljøer der «homo» fortsatt er det mest brukte skjellsordet. Dette har HiOA-alumnus og NRK-journalist Gisle A. Gjevestad Agledahl tatt utgangspunkt i med sitt prosjekt «Jævla homo».

I tillegg viser levekårsundersøkelser at LHBTI-personer har mer psykiske helseplager enn befolkningen for øvrig. HiOA tar ansvar for å sette studentene våre i stand til å møte ulike brukergrupper på en profesjonell, kunnskapsbasert og kompetent måte. Derfor er det er helt naturlig for oss å stå opp for viktigheten av Pride. I år bidrar vi på følgende måte:

Ved at skeive og ikke-skeive studenter og ansatte fra både HiOA og UiO går i Pride-paraden 1. juli under parolen «Fryktløs kunnskap». Parolen er inspirert av temaet for årets Pride – «Fryktløs kjærlighet».

Presentasjon av forskningsprosjektet «Skeive perspektiver i høyere utdanninger», der HiOA-forsker og professor Åse Røthing og Elisabeth Engebretsen fra UiO har kartlagt hvorvidt skeive perspektiver er med i programplanene på HiOA og ellers i landet.

Vi har lånt ut midlertidig kontorplass til ledelsen i Oslo Pride, til forberedelser av alt som skal skje i deres regi. I tillegg har vi selvfølgelig heist regnbueflagget på campus.

Jeg er stolt av at HiOA bidrar til å gjøre årets Pride til det største og mest vellykkede noensinne. Vi sees!