Abortbudrunde

Ønsket om å framstå progressiv og framoverlent må ikke overskygge de komplekse etiske spørsmålene forbundet med abort.

AUF foreslår å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Det samme vedtok FpU tidligere i år. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har på sin side tatt til orde for å utvide grensen helt til uke 24. Det kan framstå som om ungdomspartiene har satt i gang en budrunde om å utvide grensen for selvbestemt abort med flest mulig uker. Det vil vi advare mot.

Ønsket om å framstå progressiv og framoverlent må ikke overskygge de komplekse etiske spørsmålene forbundet med abort. Forslaget om å utvide grensa til 24 uker framstår som useriøst. Vi kan vanskelig se at en slik utvidelse vil medføre noe positivt, og vi tror ikke det er mange kvinner som ønsker å benytte seg av muligheten til å ta abort på et så sent tidspunkt at fosteret ville vært levedyktig utenfor magen.

Abortloven er 40 år i år. Den er en milepæl for kvinners rett til å bestemme over egen kropp. I land over hele verden er denne retten under press. En utilsiktet konsekvens av å åpne opp for større endringer i vår egen lov, kan være at abortmotstanderne får vann på mølla, og at retten til selvbestemt abort settes i spill.

Den fastslåtte grensen på 12 uker framstår som logisk. Etter 12 uker er organer ferdig utviklet, og fosteret skal kun vokse videre i mors liv. Det er mulig å få gjennomført abort fram til uke 18, dersom det er spesielle grunner. AUF mener dagens ordning med at disse søknadene behandles i en nemnd, må revurderes. Diskusjonen om abortnemnd er verdt å ta. Kvinner som har opplevd det som en ekstra belastning å møte i nemnda for å forklare seg, skal tas på alvor. Men nemndsystemet i seg selv er ikke et godt nok argument for å flytte grensen for selvbestemt abort.

Aborttallene i Norge har vært synkende i lang tid. Åtte av ti aborter foretas med medikamenter før uke ni. Dette er resultat av at prevensjon er lett tilgjengelig, og at det har vært satset på å øke kunnskapen om seksualitet. Ikke minst av hensyn til kvinnens egen helse er aborter så tidlig som mulig i svangerskapet å foretrekke.