Å ta fra ALLE ... og gi til de aller RIKESTE ... Javel. Men å ta fra BARNA og BARNEBARNA ... og gi til SEG SELV ... den er for grov!

Å ta fra alle ved mer og mer avgifter på alles basisforbruk ... og å gi til de aller rikeste ... det er en POLITISK sak. Å ta fra neste generasjoner ... det er en MORALSK sak. Ungdomspolitikerne i Høyre, FrP, Venstre og KrF må si fra! Å gå "under streken" ... det er å gå OVER streken.

Erna og Siv mangler penger .... og vil bruke ekstraordinært av Oljefondet.

De kaller det  ... "under streken" .... men det er det motsatte.

Det er bokholderiknep .... og viser iveren etter å bruke det som egentlig er ANDRES penger.

For Oljefondet er generasjonskontrakten nåværende norske befolkning har gitt til de neste generasjonene:

- Vi fikk så mye at vi har satt av til dere.


Dette er det nå Erna og Siv angriper.

Og det er særdeles alvorlig ... for det dreier seg om tillit til politikere ... at neste generasjoner kan bygge videre på foregående generasjons disposisjoner. At neste generasjon VIL BLI ansvarlige politikere som kan føre gode politiske tradisjoner videre.


Angrep på denne kontrakten er særdeles nærsynt og uklok politikk.

Det forunderlige er at verdipartier som KrF og Venstre med nåværende ledelse der er blitt med på ferden.

Erna holder seg klokelig i bakgrunnen når dette diskuteres .... men Siv ikke.

Den arrogansen hun viste i Stortinget da slik "under streken"-bruk ble debattert var utrolig.

Det viser hvilken egenskapt maktboble noen politikere befinner seg i ... og uten evne til å ta til seg refleksjoner og motforestillinger. - Dette er politikeroppførsel på sitt verste.


Når de antatt voksne i partiene ikke vil tenke ... da tilfaller det UNGDOMS-partiene i Høyre, FrP, Venstre og KrF å reagere. Det er disse fremtidige politikere Erna og Siv angriper  .... ved å redusere deres fremtidige økonomiske handlingsrom.

Når de voksne ikke vil ta innover seg generasjonskontrakten ... da må ungdomspartiene trå til ... vise at de bryr seg ... ta Civita-bakgrunn og - kursing alvorlig ... kort og godt: SI FRA!


Å ta fra alle ved mer og mer avgifter på alles basisforbruk  ... og å gi til de aller rikeste ... det er en POLITISK sak.

Å ta fra neste generasjoner  ... det er en MORALSK sak.


Skudeneshavn

15. februar 2019