Kolstadgata 7 og Gruegata 14 på Tøyen i Oslo er to av de kommunale boligblokkene Boligbygg KF eier.

Å bedre forholdene på Tøyen koster mer enn Tøyen-løftet

Ungdom på Tøyen - En tapt generasjon?

NRKs Brennpunkt viste tirsdag denne uken en gripende dokumentar om Tøyen-løftet.  Programmet stiller spørsmål om hvem som egentlig har blitt løfta og peker på at nye statistikker om barnefattigdom og ungdomskriminalitet ikke lover godt.

Det er ikke vanskelig å la seg gripe av ungdommens fortellinger om en vanskelig hverdag med håp om en bedre fremtid.

For å få mindre barnefattigdom, kriminalitet og økt sysselsetting blant beboerne på Tøyen må den borgerlige regjeringen satse på mer politi i gatene, flere arbeidsmarkedstiltak og kvalifiseringstiltak. Ved å delta i arbeidslivet vil de fleste kunne forsørge seg selv og sin familie og dermed unngå å havne i fattigdom. Verktøykassa for å få flere i arbeid ligger hos regjeringen og utgiftene knyttet til tiltak for å få fler i arbeid er mye høyere enn 141 millioner kroner som stat og kommune har brukt på Tøyen-løftet.

For ungdom som havner utenfor handler det om marginalisering, utenforskap og sosiale forskjeller.

Brennpunktprogrammet peker på at ungdom på Tøyen ikke har fått det bedre men faktisk verre til tross for en økt bevilgning til nabolaget deres på 141 millioner kroner. Dette handler om at regjeringen ikke prioriterer poltikk som gjør livene til disse ungdommene bedre, snarere tvert i mot. Den borgerlige regjeringen prioriterer hverken nok politi i Tøyens gater som kunne jobbet forebyggende opp mot bydelens ungdommer eller tiltak som kunne fått foreldrene til barna som vokser opp på Tøyen i jobb. Dette er politiske satsinger som kunne betydd en forskjell for ungdommene vi møter i dokumentaren.

Arbeiderpartiet har i lang tid vært pådriver for områdesatsinger i utsatte områder med levekårsutfordringer. Ekstra innsats fra stat og kommune i utvalgte nabolag i Oslo har hatt som mål å bidra til nærmiljøer der folk skal trives bedre. Lokale møteplasser er med å skape trivsel og samhold i et nabolag. Arbeiderpartiet har bidratt med midler til opprustning av parker, lekeplasser, gårdsrom og gangveier samt gratis deltidsplass i barnehage og Aktivitetsskole(AKS) for alle som bor i utvalgte utsatte bo-områder både i Oslo og andre byer i Norge. Vi er fortsatt positive til områdesatsinger som metode.

Det er alvorlig at mange barn vokser opp i fattigdom og at ungdomskriminaliteten øker på Tøyen. Fattigdom og mulighet til egen inntekt og jobb henger sammen. Derfor er arbeidslivspolitikk så viktig for Arbeiderpartiet. Vi vil legge til rette for at flere kvalifiserer seg til arbeid og vi prioriterer det i vårt alternative budsjett bla ved å styrke Jobbsjansen. Utdanning er nøkkelen for ungdom som faller utenfor. Da må skolen være et sted for god læring. AKS er en del av skoledagen til de fleste elvene i Oslo-skolen, men ikke for alle.

Foreldre får ikke jobb selv om AKS er gratis for barna. Men kanskje det kan legge til rette for neste generasjon. Timene på AKS og i barnehagen gir barna ekstra sosial trening og faglige utfordringer og erfaringer. I følge evalueringen av Groruddalssatsingen ser det ut til at dette gir elevene bedre skoleresultater og det er en nedgang i frafallet i videregående skole.  Andre tiltak som har vært positive i Groruddalen er folkehelseprosjekter som har gitt flere løft til ordinære helsetilbud i bydelene.

Til tross for gode resultater i Grorudalssatsingen kan ikke områdeløft som metode alene bekjempe barnefattigdom og ungdomskriminalitet. Til det har prosjektformen ikke virkemidler og store nok økonomiske muskler.  Barnefattigdom og ungdomskriminalitet må løses gjennom store økonomiske bevilgninger fra regjeringen. Bevilginger denne regjeringen ikke prioriterer.