95% sikkerhet – hvilken virtuell verden har klimapanelet hentet det tallet fra?

Science fiction - men dessverre veldig dårlig. Anbefales kastet i søpla.

Jeg har vært ivrig tilhenger av science-fiction-litteratur siden jeg gikk på videregående skole. En god science-fiction-roman kjennetegnes ved et godt og spennende plott, gjerne lagt inn i fremtida og/eller på en annen plass i universet. Det er ingen ulempe med en god personskildring. Et minimumskrav er dog at handlingen ikke bryter med grunnleggende naturlover med mindre det foreligger en plausibel forklaring.

Jeg ser derfor at klimapanelets femte rapport er et forsøk på å skrive en slik science-fiction-roman. Dessverre svikter forsøket fordi en mengde naturlover og vitenskapelige prinsipper brytes. Nei, dette var dårlig!

Her er noen eksempler:

 • Vi får stadig vekk innprentet at havisen i nord smelter og blir borte om et øyeblikk. På dette området skal jeg innrømme at de var inne på noe, i alle fall frem til 2007. Dessverre for handlingen i dette romanforsøket, er isen i ferd med å fryse til igjen. I 2013 var minimumsutbredningen 60% større enn i 2007. Jeg kan gi forfatterne en smule kredit for dette forsøket.
 • Sydpolkontinentet har de av en eller annen grunn glemt. Der har vi hatt en jevnt minkende temperaturutvikling i mange tiår, med den følge at havisen har økt kraftig i areal. Unntaket er ei lita halvøy som de har forsøkt å benytte som feilaktig bevis for ei nedsmelting av all isen i sør. Klimapanelet tar feil her.
 • Atmosfærisk temperaturutvikling. Hm. De som ikke har fått med seg at den har stagnert og stått stille i alle fall i 17 år, lever i en ignoransens boble. Atmosfæretemperaturen er for nedadgående nå. Klimapanelet tar feil her.
 • Smeltende isbreer i Himalaya før vi rekker å snu oss. Klimapanelet tok feil her.
 • Stadig flere sterke stormer og orkaner som når land. Nåvel, 2013 har vært et rekordår i forhold til å gi oss et lite antall slike værhendelser. Klimapanelet tar feil her.
 • CO2-sensitiviteten. Påstås stadig vekk å være større enn det man måler. Også ved AR5 tar de alt for sterkt i. Klimapanelet tar feil her.
 • Skyer, som er en svært viktig faktor i klimabildet, her har de ingen peiling. Det er feil å si at klimapanelet tar feil her. Et godt engelst uttrykk er «Clueless».
 • Det klarer heller ikke å få til regionale trender med datamodellene sine. Klimapanelet tar feil her.
 • De maser stadig vekk om at vi får en økende surhet i det basiske havet på grunn av våre CO2-utslipp. De som hevder slikt tøv har ikke grunnleggende kunnskaper innenfor kjemi. Saltene i havet gir en tilnærmet uendelig buffervirkning som i praksis forhindrer pH å forandre seg vesentlig. Klimapanelet tar feil her.
 • Økende nedbørmengder i verden. Statistikken sier noe annet. Klimapanelet tar feil her.
 • Utviklingen av havtemperaturene i datamodellene er så langt bak mål at man må virkelig undres om de ikke har hørt om at det er mulig å foreta kontrollmålinger for å sjekke om modellene stemmer med virkeligheten. Temperaturen har gått ned i alle verdenshav i flere tiår. Dog har vi ett unntak; Atlanteren, der temperaturen har vært stabil et par tiår, men nå har begynt å gå ned. Klimapanelet tar feil her.

Innenfor naturvitenskap pleier man å angi usikkerhet når man skal si noe om en teori som er blitt sjekket ved hjelp av målinger/eksperiment. Klimapanelet benytter seg av det uvitenskapelige begrepet sikkerhet, og har ved håndsopprekking blant politikere og byråkrater avgjort at det er 95% sikkert at vi mennesker har hovedskylden for den globale oppvarmingen, som nå av en eller annen grunn nå glimrer med sitt fravær.

Om jeg skulle benytte en tilsvarende uvitenskapelig metodikk som disse amatørene, gir det 1% sjanse for at klimapanelet har rett – eller 99% sjanse for at klimapanelet er fullstendig på «bærtur».


Steinar Jakobsen

PS! Jeg glemte å nevne den galopperende havstigningen som heller ikke finnes. Gjett hva prosenten feil blir da!