23. mars 1933: Adolf Hitlers fullmaktslov 86 år

Vil historien gjenta seg? Eller vil folk sette ned foten i tide?

23. MARS 1933: ADOLF HITLERS FULLMAKTSLOV 86 ÅR DENNE HELGA 
1933 - 2019: Vil historien gjenta seg? Eller vil folk sette ned foten i tide?

Nasjonalsosialistenes fullmaktslov (ty.: Ermächtigungsgesetz) er en betegnelse på en lov i Tyskland fra 1933, kalt «Loven for å avhjelpe folkets og rikets nød» (tysk: «Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich»), som ble vedtatt av Riksdagen i Weimarrepublikken 23. mars 1933 og signert av daværende president Paul von Hindenburg samme dag. 

Fullmaktsloven gav den sittende regjering lovgivende myndighet, slik at rikskansleren dermed i virkeligheten fikk varige diktatoriske fullmakter. Bare sosialdemokratenes leder, Otto Wels, talte i mot loven.

Alle kommunistpartiets medlemmer i Riksdagen var fengslet. Etter at vedtaket ble gjort med 83% flertall, ble det godkjent av Riksrådet, og gjort gjeldende som lov.

Sammen med Riksdagsbrannforordningen dannet loven det lovlige og det konstitusjonelle grunnlaget for det tredje riket. Det eliminerte Riksdagens rolle i tysk politikk. Selv om det formelt var regjeringen som hadde fått lovgivende makt var intensjonen at dette skulle utøves av føreren. Goebbels beskrev det slik etter vedtaket: «Myndigheten til Føreren har nå blitt fullstendig etablert. Avstemminger blir ikke gjennomført lenger. Alt dette går mye fortere enn vi hadde våget å håpe.»

Tre år seinere, i 1936, foreslo den norske organisasjonen Fedrelandslaget som mottakere av Nobels fredpris det året nettopp Adolf Hitler og hans italienske våpenbroder Benito Mussolini. Fedrelandslagets sekretær het Anders Lange. 

Bildet: Portrettmaleri av den høyreekstreme rasisten Anders Lange, stifteren av Anders Langes Parti som etter kort tid skifta navn til "Fremskrittspartiet", avdukes av to av medlemmene i fanklubben. Stedet er Stortinget. Eller "Barnehagen", i følge en avgått justisminister fra partiet med det misvisende navn. Ja, parlamentet bør vel snart ... elimineres, eller hva, Listhaug?