21. august 1942 - I dag er det 75 år siden Osvaldgruppa sprengte det nazistiske Statspolitiets hovedkvarter i Henrik Ibsens gate 7 i Oslo

Osvaldgruppa - på denne dag

OSVALDGRUPPA

21. august 1942 - I dag er det 75 år siden Osvaldgruppa sprengte det nazistiske Statspolitiets hovedkvarter i Henrik Ibsens gate 7 i Oslo. Etter sprenginga ble det utlovet en belønning på kr 50 000 for opplysninger om Asbjørn Sunde. Han mottok etter krigen ingen utmerkelser for innsatsen, ikke engang deltakermedaljen. I en rettssak med tydelige politiske over- og undertoner ble han i stedet dømt til åtte års ubetinga fengsel som "sovjetisk spion". Osvaldgruppa hadde en høyere tapsprosent en noen annen norsk motstandsorganisajon under krigen. Asbjørn Sunde utga i 1947 boka "Menn i mørke". Verdt å lese.

Skulpturen på Jernbanetorget i Oslo er laga av Bjørn Melbye Gulliksen.
Og den er norsk kultur på sitt beste. Kamp mot undertrykkinga på Jorda. I motsetning til denne papirtigern som står og sleiver med kjeften noen meter unna. Gud veit hva den liksom skal symbolisere, for hvem. Olav H. Hauge har levert teksten til Bjørns skulptur; stopp opp et øyeblikk og tenk, når du går forbi; legg gjerne en blomst der også, det er mange blomsterhandlere i nærheten. 

SLEGGJA

Eg er berre
ei sleggje.
Eg stend der no.
Eg lyt berre til
når det røyner på.

Asbjørn Sundes bok er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, her:
http://www.nb.no/nbsok/nb/b953ed8fd6cd98acffe2f69e81095ff3


Ola Bog sitt bilde.


.