2027 er ikke så raskt som mulig

Kjære politikere i Oslo, har dere glemt områdeløftet dere vedtok i fjor?

Forslag til kommunebudsjett 2021 og Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021–2030 er lagt frem. Jeg tror dere har glemt noe som ble sagt i fjor.

Det var da 2023 – ikke 2027?

Les også: Beskrivelsene er langt fra den virkeligheten jeg opplever som lærer i Groruddalen

Jeg bor på Haugerud, i Groruddalens østre dalside med utsikt til resten av Oslo. Jeg liker meg på Haugerud, det er som et lite lokalsamfunn i den store byen. Jeg møter foreldre og andre kjente på butikken eller på vei til barnehagen, på en sti i skogen, på fotballbanen eller treningssenteret.

Det blir litt korte møter, siden det er litt i forbifarten, men det er hyggelig å føle nærhet og samhold der man bor. Det er mange som bor på Haugerud som jeg gjerne skulle blitt bedre kjent med om vi hadde hatt steder å møtes.

Jeg tror nemlig at det er sånn samholdet, toleransen og rausheten gror, og tilhørighet skapes. Når tilhørigheten til et sted blir sterk, identifiserer man seg med stedet der man bor.

Alle fra Bergen vet hva jeg snakker om. Jeg er fra Haugerud.

Omgivelsene man omgir seg med har betydning for stedsidentitet og stolthet til stedet der man bor. En positiv stedsidentitet kan igjen ha betydning for ens eget selvbilde.

Haugerud ligger rett ved marka, det er en variert boligsammensetning, det er gamle, erverdige bygg og skulpturpark, et stort nettverk av gangveier og veldig barnevennlig sånn sett. Boligmassen er godt vedlikeholdt, dette er tross alt OBOS-land.

Les også: Regjeringens ansvar for skolens yngste

Tilstanden til kommunens bygg derimot…

Trosterud barneskole og Haugerud ungdomsskole er hyggelige nok innvendig, og Trosterud skole har fått et nydelig veggmaleri i skolegården som frisker opp inntrykket.

Men det er vanskelig å lukke øynene for det manglende vedlikeholdet av bygningsmassen, noe som gir et forfallent inntrykk av hele Haugerud sentrum.

Det samme gjelder Haugerud-hallen, der lite har blitt gjort siden oppføringen på 1970-tallet. Hallen gjør likevel nytten; det avholdes store arrangementer som NM i badminton her. Faktisk er Haugerud idrettsforening en av de beste badmintonklubbene i Norge. Men det er mange barn som ikke får være med på aktiviteter pga plassmangel.

Haugerud er vitalt og fullt av aktivitet, men det er ganske flaut at skolebyggene og idrettshallen forfaller så til de grader. Er det stygt rundt deg, er det ikke så viktig å ta vare på det heller.

Les også: Vil ha fortgang i byggingen av omdiskutert fengsel. Nå blar regjeringen opp

Det gjør noe med inntrykket av Haugerud, det sier liksom noe om verdsettelsen av stedet – og de som bor der.

Haugerud og Trosterud er del av Områdeløft Groruddalen, og i fjor ble det vedtatt planprogram og VPOR for sentrumsområdet. Oslo kommune eier store arealer som gjør det mulig med en storstilt transformasjon.

Pågående detaljregulering av nye skole- og idrettsanlegg vil virkelig bidra til å bedre oppvekstvilkårene for barn og unge. Vi gleder oss helt vilt til det står ferdig.

Da planprogrammet ble vedtatt, la bystyret til følgende merknad: Bystyret ber byrådet realisere Haugerud ungdomsskole og Trosterud barneskole så raskt som mulig og helst innen 2023.

Politikerne hadde faktisk hørt oss og skjønt at det hastet.

Nå står det i kommunebudsjettet og behovsplanen for skole og idrett at områdeutbyggingen på Haugerud/Trosterud skal være ferdig i 2027. Hva skjedde med 2023?

Det blir ikke billigere av å bruke mer tid, snarere tvert i mot. En langdryg byggeperiode er heller ikke ideelt for nærmiljøet. Når dette strekker ut i tid er det fare for at den kollektive iveren og lagånden svinner hen, og folk flytter herfra.

Kommentar: «Snillisme i Norge i dag handler om rausheten mot de rikeste»

Sånn ut fra et rent egoistisk ståsted, betyr dette at sønnen min ikke får gå på ny skole på Haugerud likevel.

Han er 16 år i 2027. Det er heldigvis mange andre barn som får glede av nye skoler, men det er likevel fryktelig lenge i et barns perspektiv. Og det er lenge siden tilstandsrapporter ga byggene en levetid på 7 år.

It takes a village to raise a child. Vi trenger skoler og idrettsbygg i den landsbyen for å ta vare på barna våre. Vi trenger steder der vi kan møtes. Det andre har vi.

Jeg ber derfor politikerne i Oslo om å holde løftet som ble gitt om å realisere byggeplanene så raskt som mulig.

Les også: Farlig maktkamp om de minste