Debatt

Tar ingen lærdom av kritikken

Det er åpenbart morsommere å snakke om noe nytt, enn å ta vare på det man har. Men bærekraftig jernbanepolitikk er det ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Riksrevisjonen la nylig frem en rapport som tar for seg myndighetenes arbeid med å redusere forsinkelser og innstillinger på jernbanen.

Rapporten mener det er kritikkverdig at en så stor del av togene ikke er i rute, og at omfanget av forsinkelser og innstillinger på jernbanen øker, basert på at jernbaneinfrastrukturen er dårlig vedlikeholdt og mangler fornying, og at aktørene og tilførte ressurser er for dårlig samordnet.

I tidsrommet 2016–2024 er bevilgningene til jernbane tilnærmet doblet, men det gjelder særlig bevilgningene til nye investeringer. Bevilgningene til vedlikehold har hatt en langt svakere utvikling i samme periode med 43,5 % til 8,9 milliarder kroner, enn bevilgningene til investeringer – som har økt med 132 % til 17,4 milliarder i samme periode.

Ronny Aukrust, leder i Pendlerforeningen Indre Østfold

Rapporten påpeker at økningen i forsinkelser og innstillinger skyldes vedlikeholdsetterslepet, og at tilstanden på store deler av det eksisterende jernbanenettet ikke er god nok. Investeringer i nye prosjekter vil ikke ha noen effekt på de utfordringer som oppleves blant alle reisende allerede i dag, samt at utfordringene som følge av vedlikeholdsetterslepet vil forsterkes dersom tiltak ikke gjøres.

Det er ingen tid å miste: Dagens utfordringer med stabil jernbanedrift er allerede i knestående stilling.

Derfor var de signalene som kom i Nasjonal Transportplan (NTP) fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i mars i år, lystig lesning for alle som reiser med tog. Der var det et klart fokus på at man nå må ta vare på det man har og få redusert vedlikeholdsetterslepet. Av rammen til jernbanen på 436 milliarder kroner, ville 205 milliarder gått til drift, vedlikehold, fornying og mindre investeringer på jernbanen.

Den største miljøgevinsten ville vært at befolkningen fikk tillit til tog som faktisk kom frem til riktig tid, fremfor å stole på egne biler og buss i stedet for tog.

Bane Nor anslo at dette ville bidra til å redusere innstillinger og forsinkelser med 30 prosent i slutten av perioden.

Les også: Opposisjonen stikker kjepper i hjulene (+)

Derfor er det trist at opposisjonen med Frp, H, V, KrF, SV og Rødt nå torpederer NTP med å legge inn nye, store jernbaneprosjekter som Ringeriksbanen og dobbeltspor gjennom Vestfold. Bevilgningene til disse prosjektene vil følgelig gå på bekostning av det vedlikeholdet som er strengt nødvendig i Riksrevisjonens øyne.

Begrunnelsen for forliket er miljøgevinst, men den største miljøgevinsten ville vært at befolkningen fikk tillit til tog som faktisk kom frem til riktig tid, fremfor å stole på egne biler og buss i stedet for tog.

Kjell Werner: Planen som ble et luftslott

I tillegg vil dette forliket om NTP øke kravet om flere tog på disse strekningene inn til Oslo S, gjennom togstrekninger som allerede er sprengt på kapasitet. Riksrevisjonen er tydelig på at trafikkavtaler med persontogselskapene ikke tar hensyn til tilgjengelig kapasitet i jernbanenettet slik det er i dag. Her burde man nok ha startet i andre enden, og utvidet kapasiteten gjennom tunnelen under Oslo.

Vi kan ikke se at forliket mellom Frp, H, V, KrF, SV og Rødt tar hensyn til kritikken fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen er krystallklar i sin tilrådning når de ber departementet sørge for at Bane Nor bruker bevilgningene de mottar til vedlikehold og fornyingstiltak som har effekt på driftsstabiliteten, at insentiver fremmer punktlighet i jernbanesektoren og at styring og samordning blir bedre.

Helge Simonnes: Norge, et kristent land?

Vi kan ikke se at forliket mellom Frp, H, V, KrF, SV og Rødt tar hensyn til kritikken fra Riksrevisjonen. Resultatet av forliket vil mest sannsynlig forsterke vedlikeholdsetterslepet og utfordringene vi har allerede i dag – også i tiden fremover.

Det er tydelig at det er morsommere å snakke om noe nytt, enn å ta vare på det man har. Men det er ikke bærekraftig jernbanepolitikk!

Dagsavisen mener: Reformen som sporet av (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt