Debatt

Arven etter ekstremisten

Han ble født i USA, og han ble myrdet der. Men den ekstreme rabbineren Meir Kahane påvirker fortsatt israelsk politikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 1984 ble den amerikansk-israelske rabbineren Meir Kahane valgt inn i den israelske nasjonalforsamling Knesset. Partiet Kach fikk dermed sin ene representant.

Denne Kahane var imidlertid ingen hvem som helst. I 1968 grunnla han, i USA, organisasjonen «Jewish Defence League», som har vært betegnet som en jødisk versjon av Ku Klux Klan. I 1971 fikk han en betinget dom på fem år – for å ha planlagt terror.

I løpet av fem år kunne FBI dokumentere 17 bombeattentater rettet mot arabiskættede amerikanere i regi av JDL. I 1971 dro, eller flyktet, Meir Kahane til Israel, der han stiftet det politiske partiet Kach.

Han gjorde seg straks bemerket ved å presentere hatefulle ytringer om arabere og om nødvendigheten av å opprette en teokratisk stat, der ikke-jøder – «goyim» – skulle måtte betale en ekstra skatt. Der de ikke skulle ha statsborgerskap og viktige posisjoner, der man skulle opprette egne adskilte strandsoner for jøder og ikke-jøder og der man ikke skulle tolerere ekteskap eller seksuelt samkvem mellom jøde og ikke-jøde.

Kjell Folkedal, tidligere lektor

Han gikk senere så langt at han krevde at ikke-jøder i Israel enten skulle måtte bli slaver eller utvises. Resultatet var at Knessets øvrige 119 medlemmer marsjerte ut når Kahane gikk opp på talerstolen. Året etter ble valgloven revidert, slik at partier som åpent oppfordret til rasisme, hat og eventuell annektering av «gamle bibelske områder» ble ekskludert fra fremtidig valgdeltakelse.

I 1994 ble Kach-partiet erklært for å være en terroristorganisasjon. Den canadisk-jødiske gravejournalisten David Sheen forteller at man i kjølvannet av Kach-partiets tid talte minst 20 drapsmenn, som til sammen hadde tatt livet av minst 60 personer, hovedsakelig palestinere.

Netanyahu, som tidligere ledet et noe mer moderat høyreparti, har måttet se seg nødt til å trekke inn kahanistiske ekstremister.

Senere, etter at Meir Kahane selv ble myrdet i New York i 1990, var tonen imidlertid blitt en annen. Israels sjefrabbiner Mordechai Eliyahu hevdet nå at folk flest ikke hadde forstått Kahanes storhet. Kahane var død, men – skulle det altså vise seg – ideene hans levde videre. Og de lever faktisk i beste velgående den dag i dag.

Dagsavisen mener: Norge tar et historisk, modig steg

Hans arvtagere er etter hvert blitt ønsket velkommen inn i regjeringen av statsminister Benjamin Netanyahu, som oppmuntret små ekstremistpartier til å slå seg sammen, for derved å komme over sperregrensen.

I 2010 ble det konstatert at det for hver drepte israeler, i løpet av de siste ti år, var blitt drept seks palestinere. Den daværende lederen for partiet «Jødisk makt» Michael Ben­­­-Ari, som så seg selv som Kahanes arvtager, foregrep det som i dag skjer i Gaza, ved å insistere på at for hver jøde som dør i krigshandlinger, bør det drepes 600 palestinere, og ikke bare seks: «Det er ingen uskyldige arabere».

Netanyahu, som tidligere hadde ledet et noe mer moderat høyreparti, har måttet se seg nødt til å trekke inn kahanistiske ekstremister. Dette trolig som en følge av at han – uten den immunitet som statsministerembetet gir ham – kan risikere 10 års fengsel for diverse økonomiske misligheter.

Ben-Gvir, som åpenbart kan ses som Kahanes arvtager, hadde et bilde i stua av Baruch Goldstein, terroristen som i 1994 drepte 29 og såret 125 andre palestinere i Hebron.

Minister for nasjonal sikkerhet Itamar Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich synes nå å mene at i den grad Netanyahu overhodet imøtekommer noe som helst fra palestinerne, så er hans dager som statsminister talte. «Han vet at det vil være hans siste dag ved makten», ifølge den politiske strategen Nadav Strauchler – som tidligere har jobbet med Netanyahu. (Financial Times)

Dagsavisen mener: USA undergraver Den internasjonale straffedomstolens autoritet

Det bør nevnes at førstnevnte, Ben-Gvir, som åpenbart kan ses som Kahanes arvtager, hadde et bilde i stua av Baruch Goldstein, terroristen som i 1994 drepte 29 og såret 125 andre palestinere i Hebron. I et intervju fra 2015 skrøt Ben-Gvir videre av at han var blitt stevnet for retten 53 ganger – stort sett for rasistiske, hatefulle ytringer.

Det bør også nevnes at Smotrich ble arrestert i 2005, med 700 liter bensin i bagasjen, formodentlig myntet på en terroraksjon. Han kaller seg «en stolt homofob» og ellers er han av den oppfatning at det overhodet ikke finnes noe slikt som et palestinsk folk.

Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir

For å forstå den tenkning som finnes i kjølvannet av Kahane, og som altså nå mer eller mindre synes å være «mainstream», særlig blant bosetterne i Israel, bør vi nevne boka «The King’s Torah», skrevet av rabbinerne Yitzhak Shapira og Yosef Elitzur.

Les også: Norge anerkjenner Palestina. Hva betyr det?

Utgangspunktet er her at jøder står høyere på rangstigen enn alle andre, fordi de en gang var de eneste som overholdt det som kalles Noahs sju lover. Alle andre («goyim») står nærmere dyrene. Budet «Du skal ikke drepe» betyr ene og alene at en jøde ikke må drepe andre jøder.

Les også: – Israel har tapt kampen om opinionen

«The King’s Torah» rettferdiggjør dermed at tusenvis av uskyldige palestinere kan drepes, og i særdeleshet i den grad de befinner seg et sted der det også befinner seg fiender av Israel. Også små, nyfødte barn må drepes, fordi de engang vil komme til å vokse opp og bli til Israels fiender.

For å forstå hva som nå skjer i Gaza, må «The King’s Torah» sies å være særdeles instruktiv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt