Debatt

Barnevernet må legges om

Hvis vi skal utvikle et bedre barnevern må vi tenke nytt. Godt lovverk og rammebetingelser er ikke nok.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Line» er blitt 10 år og bor i fosterhjem. Hun er diagnostisert med psykiske problemer og fungerer dårlig på skolen. Ifølge barnehage, helsestasjon, fastlege og sakkyndig var hun et velfungerende og velutrustet barn inntil hun i toårsalderen brutalt ble fratatt sine foreldre av barnevernet og nemnda, og plassert hos fosterforeldre.

Bakgrunnen var en bekymringsmelding om at mor var tilbakestående og ikke egnet til å ha barn og at far var svekket av alderdom. Barneverntjenesten i kommunen engasjerte et privat firma til å foreta undersøkelse. De månedlige rapportene var positive, men etter et halvt år ble det anbefalt omsorgsovertakelse på grunn av omsorgssvikt.

Det forelå ingen konkrete eksempler og det faglige grunnlaget var meget tynt. Det viste seg at firmaet senere ble fratatt sin rammeavtale med Bufdir på grunn av manglende kompetanse.

Barnevernet engasjerte et nytt firma som henviste til tidligere firma og konkluderte med det samme. Positive uttalelser fra helsetjenesten og barnehage ble utelatt. Nemnda sluttet seg til barnevernets innstilling og besluttet tvangsvedtak om omsorgsovertakelse. Saken ankes til tingretten – som er enig med nemnda. Lagmannsretten og Høyesterett gjør det samme. Saken pågår i rettssystemet i seks år.

Tore Nyseter

Dette er en eksisterende barnevernssak som jeg er blitt kjent med. Samtykke fra foreldre har gitt meg anledning til å gå igjennom mengder av sakspapirer, rapporter, journaler og rettsdokumenter. Det viser manglende kompetanse og alvorlige rettssikkerhetsproblemer.

Situasjonen er at mor i godt voksen alder får barn med en eldre mann. Hun har kognitive vansker og er siden barndommen blitt beskrevet som psykisk utviklingshemmet. Men spesialisthelsetjenesten og landets ledende nevropsykolog har etter testing konkludert med at hun ikke tilfredsstiller kriteriene for en slik diagnose.

Barneverntjenesten har vist verken forståelse, kompetanse eller kapasitet til å gi familien forsvarlig hjelp.

Mor har 15 års erfaring i yrkeslivet med gode skussmål, har førerkort og digital kompetanse. Hun har som liten vært utsatt for alvorlig seksuelt overgrep og mobbing, som hun helsemessig sliter med. Far, som jeg har truffet ved flere anledninger, er en oppgående og velfungerende mann.

Barneverntjenesten har vist verken forståelse, kompetanse eller kapasitet til å gi familien forsvarlig hjelp. I «Line»-saken har 13 instanser vært involvert. Det er dette som utgjør barnevernsystemet. Allikevel sitter barnevernet med definisjonsmakten og overprøver helsevesenets og andres konklusjoner overfor besluttende organer.

Argumentene om at mor er psykisk utviklingshemmet og far er svekket av alderdom ble stående som begrunnelse gjennom alle rettsinstanser, som anså dette for tilstrekkelig bevist. Til tross for at det forelå fakta både fra helsevesenet og oppnevnte sakkyndige som viste det motsatte. Rapporter fra samvær hos foreldrene viste tydelig at det er her «Line» hører hjemme.

Les også: Retten til natur må inn i Grunnloven (+)

Saken illustrerer sammenhengen mellom fag og juss, men den viser også alvorlige rettssikkerhetsproblemer når ansvarlige rettsinstanser overser fakta som motsier deres bevisvurdering. I saken om «Line» har retten foretatt både faktiske og rettslige feilvurderinger.

Vi vet at helseproblemer er dominerende blant barnevernsbarn. Konsekvensen av det må være at den kliniske virksomheten i barnevernet flyttes over til Helsedepartementet og Helsedirektoratet.

I tillegg er det grunn til å spørre om utdanningsinstitusjonene gir barnevernsarbeidere tilstrekkelig relasjonskompetanse og forståelse – basert på forskningsforankret kunnskap – til å hanskes med tverrfaglige, kompliserte omsorgsovertakelsessaker.

Les også: – En av åtte kvinner kan regne med å bli stalket

Selv om vi ikke kan generalisere ut fra dette eksempelet viser denne saken problemer som har vært kjent i årevis. Det betyr at hvis vi skal utvikle et bedre barnevern må vi tenke nytt, og det må tas utgangspunkt i gode kliniske studier av problemer og behov. Godt lovverk og rammebetingelser er ikke nok.

Vi vet at helseproblemer er dominerende blant barnevernsbarn. Konsekvensen av det må være at den kliniske virksomheten i barnevernet flyttes over til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Bufdir er opptatt av at regler og prosedyrer skal sikre det faglige grunnlaget. Det er feil.

Lars West Johnsen: Trump er dratt etter hentesveisen gjennom søla

Vi vet videre at barnevernsystemet involverer en rekke forskjellige fagmiljøer og instanser. Konsekvensen av det må være at omsorgsovertakelser, som er det mest inngripende i en families liv, undersøkes og behandles av et tverrfaglig team med spisskompetanse.

Les også: Små partier må satse på populistiske enkeltsaker (+)

Hvem kan gjøre noe med dette? Vi har to personer: Barneminister Kjersti Toppe og den nye helse- og omsorgsministeren Jan Christian Vestre.

Sett i gang forsøk og prøv noe nytt! Barnevern er helsevern.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt