Debatt

Setter sikkerheten på spill

Hvor mange vektere kan fjernes fra landets flyplasser før luftfarten blir utrygg?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen har foreslått omfattende endringer i vaktvirksomhetsloven. Det vil redusere dramatisk hvor mange vektere som skal ivareta sikkerheten på norske flyplasser. Hvor sikkert blir det?

Se for deg at du skal gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen. I dag blir du møtt av en vekter som kontrollerer deg, og en vekter som bemanner maskinen som gjennomlyser bagasjen din.

Slik blir det ikke med regjeringens forslag. Da trenger ikke personen som gjennomfører bagasjekontrollen ha vekterutdanning. Det betyr at antall vektere på flyplasser over hele landet vil reduseres drastisk.

Regjeringens forslag tar etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig høyde for at det kan være flere typer situasjoner der det kan være behov for vektere på en flyplass.

Terje Mikkelsen, Norsk Arbeidsmandsforbund

Det får konsekvenser både for sikkerheten på flyplassene, og for de ansatte. Vi skal begrunne begge deler.

Regjeringens forslag skiller mellom personkontroll og annen kontroll på en flyplass. Det gjør at personell som ikke er i direkte kontakt med personer i en kontrollsituasjon, ikke lenger trenger vekterutdanning. Det mener vi er svært uheldig.

Vi mener forslaget ikke tar høyde for situasjoner som krever personhåndtering. Dette er situasjoner som kan oppstå hvor som helst på en flyplass, og som må håndteres av personer med kompetanse innenfor konflikthåndtering, kommunikasjon og kulturforståelse. Det har vektere.

Med færre vektere på landets flyplasser, blir det faktisk lenger vei til hjelp de fleste steder. Sånn kan vi ikke ha det.

Her er det også verdt å minne om at langt fra alle flyplasser har politi til stede. Faktisk er det slik at politiet bare er fast til stede på tre av landets flyplasser. Så med færre vektere, blir det faktisk lenger vei til hjelp de fleste steder. Sånn kan vi ikke ha det.

Arne Stadheim, NHO Service og Handel

Lovforslaget har også en sosial og menneskelig faktor. Når lovforslaget kan redusere hvor mange vekterutdannede man vil trenge på norske flyplasser med opp mot 800 personer, så får det store konsekvenser for de som blir berørt.

Det må politikerne ta innover seg.

Politikk handler om å løse problemer. Dagens situasjon på flyplassene fungerer utmerket og oppgavene løses på en god måte til det beste for reisende.

Les også: Vi har tre valg. Bare ett av dem kan stoppe Putin

Med andre ord: Det foreligger ikke noe problem som politikerne må løse. Men den løsningen regjeringen foreslår, kan skape mange problemer – herunder økt sikkerhetsrisiko. Så hvorfor vil regjeringen gjennomføre dette forslaget?

Vår henstilling til politikerne er: Husk at det er ingen skam å snu! Eller i det minste gjør de nødvendige forbedringene slik at vi beholder vektere i alle situasjoner som omhandler personkontroll og personhåndtering på en flyplass.

Les også: Vi trenger en tydelig satsing på jobbhelse

Vi står i den mest spente sikkerhetspolitiske situasjonen i verden på mange tiår. Dette er ikke tiden for å svekke sikkerheten i norsk luftfart, snarere tvert imot.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt