Debatt

Seiglivede myter om steinerskolen

Steinerskolene har ikke eksamen, men avgangselevene får formelt vitnemål med karakterer som alle andre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jan Jørgen Skartveit skriver i Dagsavisen (10. april) et innlegg, der han etterspør mer forskning om hvorvidt elever fra ulike skoleslag er digitalt kompetente nok, spesifikt hvordan elever fra «teknologiskeptiske» skoler klarer seg i høyere utdanning.

Han stiller noen relevante spørsmål, og jeg er enig i at forskning på dette kunne vært interessant. Spørsmålet om hvilken type skolegang som best ruster barn og unge for verden og framtiden er imidlertid enormt sammensatt. Jeg ser for meg at det kan være utfordrende å lage et forskningsdesign som kan måle dette presist og pålitelig.

Det til side – et viktigere anliggende er at Skartveit reproduserer noen antakelser og oppfatninger om steinerskolene som ikke stemmer.

Blant annet viser han til «rykter» om at elever fra steinerskolen ikke kan realfag, men er flinkere til lesing og skriving. Han dokumenterer ikke disse påstandene, og de faller også på sin egen urimelighet. Steinerskolens læreplaner er godkjent av UDIR, og er likeverdige med de offentlige i alle praktiske formål. Vi er ellers underlagt de samme krav og forskrifter som den offentlige skolen.

Gunhild Abelsnes, trinnleder ved steinerskolen i Stavanger videregående skole

Det er ingen grunn til å anta at elever som har gått på steinerskolen sitter igjen med mindre enn andre. Det mener forhåpentligvis ikke Skartveit heller, men ved å gjenta rykter og antakelser kan en slik oppfatning fort feste seg ytterligere.

Jeg vil også nevne at selv om steinerskolen er «teknologiskeptisk», betyr ikke det at elevene ikke får bruke og lære om teknologi. Tvert om; utvikling av kritisk digital kompetanse er viktig i de høyere trinnene.

Det er ingen grunn til å anta at elever som har gått på steinerskolen sitter igjen med mindre enn andre.

Den kanskje mest graverende feilen i innlegget, er påstanden at elever som har tatt videregående på steinerskolen ikke har karakterer, og at det derfor er umulig å finne ut hva de kan sammenlignet med andre.

Les også: Slik lærer du barna om privatøkonomi

Dette er dessverre en inngrodd feiloppfatning hos mange. Elever på videregående steinerskoler får formelt vitnemål med tallkarakterer, som er likeverdig med vitnemål fra offentlig skole, og stiller helt likt ved innsøking til høyere utdanning.

Slik har det vært siden K06 ble innført, altså i snart 20 år. Hvis vi skal måle kompetanse i form av standpunktkarakterer, er dette altså lett tilgjengelig informasjon. Steinerskolene har riktig nok ikke eksamen, til forskjell fra offentlig skole – og andre som underviser etter offentlig læreplan. Men pålitelig vurdering sikres gjennom fordypningsoppgaver med ekstern sensur.

Les også: Hvorfor skal engasjerte elever straffes?

I grunnskolen gis det ikke tallkarakterer, men hver elevs faglige nivå formidles til inntakskontoret etter avsluttet 10. klasse. Og at elever ikke får tallkarakterer, betyr jo selvsagt ikke at de ikke får vurdering.

Steinerskolene deltar på nasjonale prøver, har jevnlig kartlegging av elevene, og har en lang tradisjon med å drive systematisk formativ vurdering gjennom hele skoleløpet. De har også gode systemer for å dokumentere dette, som lovverket pålegger.

Les også: – Dette er en ekstrem form for mobbing

Jeg kan derfor berolige Skartveit med at dersom han eller andre ønsker å forske på hvordan elever som har gått på steinerskole klarer seg, vil ikke manglende informasjon om elevenes ferdigheter være til hinder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt