Debatt

Sykehjem i Oslo er uten tilsyn

Inntrykket man sitter med er at folkevalgt tilsyn er uønsket av Oslo kommune.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bystyret i Oslo vedtok i 1995 at det skal være folkevalgt tilsyn ved sykehjemmene i Oslo. Dette gjelder også helsehusene. Tilsynsutvalgene oppnevnes på politisk grunnlag av bydelsutvalgene, og skal rapportere om avvik og peke på forhold som kan forbedres.

Som nylig pasient ved Ullern helsehus, der jeg hadde et rimelig godt opphold, ble jeg ved flere anledninger utsatt for feilmedisinering. Dette var klare avvik fra gjeldende regler og prosedyrer, men ble ikke journalført som avvik. Som pasient har man rettigheter og klagemulighet, og i en brosjyre blir man oppfordret til å ta kontakt med tilsynsutvalget hvis man føler behov for det.

Jeg fulgte oppfordringen og kontaktet lederen i tilsynsutvalget, som det sto oppslag om i korridoren. Lederen i utvalget kunne fortelle at utvalget ikke lenger var i funksjon, og at det var oppnevnt et nytt utvalg etter kommunevalget i fjor.

I begynnelsen av mars henvendte jeg meg til bydelsadministrasjonen og fikk vite at det var oppnevnt tilsynsutvalg, men det hadde ikke konstituert seg og valgt leder. Dessuten kunne ikke utvalget fungere før det hadde vært igjennom opplæring. Det betyr at utvalget ikke kan være i funksjon før en eller annen gang etter påske.

Tore Nyseter

Dette er skandaløst og i strid med bystyrets forutsetninger. Utvalgene skal ivareta pasientsikkerhet, sikre forsvarlige helsetjenester og behandle meldinger om avvik. Det krever utfyllende retningslinjer og kompetent opplæring, noe som mangler i dag. Byrådsavdelingen må omgående sørge for at alle sykehjem og helsehus har eksisterende og fungerende tilsynsutvalg. Kommunen og bydelen har hatt et halvt år på seg til å forberede dette.

Denne historien føyer seg inn i rekken av byrådets manglende interesse for og oppfølging av tilsynsutvalgene. I 2015 ba bystyret om at det ble utformet nye og ajourførte retningslinjer for utvalgenes virksomhet.

Dette er skandaløst og i strid med bystyrets forutsetninger. Utvalgene skal ivareta pasientsikkerhet, sikre forsvarlige helsetjenester og behandle meldinger om avvik.

Det førte til at Det sentrale eldreråd fremmet konkrete forslag som ble oversendt politisk og administrativ ledelse i byrådsavdelingen. Året etter gikk byrådsavdelingen inn for å halvere antall tilsyn. Det skapte store protester.

I 2017 ble saken utsatt under henvisning til at folkevalgt tilsyn må ses i sammenheng med Statsforvalterens og Helsetilsynets tilsyn. Da saken etter et år igjen ble etterlyst, var begrunnelsen for ny utsettelse at tilsynet måtte ses i sammenheng med ny kommunelov.

Byrådsavdelingen sendte i 2019 ut et høringsbrev med et forslag hvor tilsynsordningen halveres. Forslaget innebar en betydelig svekkelse av folkevalgt tilsyn, og det mangler nødvendig opplæring.

Les også: Hvem vil du helst pleies av?

Saken ligger fortsatt i 2024 uløst og ubehandlet. Inntrykket en sitter igjen med er at folkevalgt tilsyn er uønsket. Nå må helsebyråd Saliba Andreas Korkunc rydde opp.

Les også: Per Olav mistet jobben i operasjonskø

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt