Debatt

Det er fortsatt langt igjen

I stedet for å peke på likestilling som en kilde til guttas problemer, bør vi jobbe enda mer for likestilling.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Likestillingen har ikke gått for langt, selv om stadig flere unge menn ser ut til å ha det inntrykket. Tvert imot: Til tross for fremgang, møter kampen for kvinners rettigheter stadig flere tilbakeslag.

Vi nærmer oss 8. mars og den internasjonale kvinnedagen. Det er en fin anledning til å gjøre opp status. Hvor langt har egentlig likestillingskampen kommet?

Den siste tiden har det rast en debatt med utgangspunkt i FpU-leder Simen Velles – senere beklagede – utsagn om menn og «tilgang på kvinner». I sakene som fulgte, kom det frem at mange unge menn mener likestillingen har kommet langt nok – eller har gått for langt.

Men hvis vi løfter blikket litt ut av Norge: Hvordan står det egentlig til med likestilling mellom kjønnene i 2024?

Kaj-Martin Georgsen

På 8. mars i fjor gikk FNs generalsekretær Antonio Guterres ut og sa at det med dagens fart vil ta 300 år før vi har likestilling mellom menn og kvinner. Det betyr at ingen som er født i dag vil få oppleve global likestilling i løpet av sin levetid. Og rundt om i verden mister kvinner sine rettigheter foran øynene våre.

Kvinner verden over får mindre betalt enn menn – hvis de har tilgang på arbeidsmarkedet i det hele tatt. Nesten 2,4 milliarder kvinner har, ifølge Verdensbanken, ikke de samme økonomiske rettighetene som menn. De har ansvar for mer ulønnet husarbeid enn menn, de er underrepresentert både i politikken og på toppnivå i næringslivet. Blant verdens næringslivledere er kun 28 prosent kvinner. Blant parlamentarikere utgjør kvinner om lag 26 prosent.

Halvparten av verdens befolkning mener fortsatt at menn fungerer bedre som politiske ledere enn kvinner.

Å endre disse forskjellene vil ta tid, blant annet fordi fordommer mot kvinner i lederposisjoner sitter dypt. Halvparten av verdens befolkning mener fortsatt at menn fungerer bedre som politiske ledere enn kvinner. Rundt 40 prosent av verdens befolkning mener det samme om kvinner i næringslivet.

Skal vi snakke om likestilling i parforhold og på sjekkemarkedet, er det nok av dyster statistikk å ta av. I flere land i verden har ikke kvinner anledning til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv. 12 millioner jenter giftes bort hvert år.

Så mange som én av fire kvinner globalt har opplevd å bli utsatt for partnervold. Det anslås at én av tre kvinner opplever kjønnsbasert vold – i betydningen seksuell vold, trusler, frihetsberøvelse eller sosioøkonomiske skader – i løpet av livet.

Les også: Skilt? Da er det ut av landet

Selv i Norge, som regner seg som verdensmester i likestilling, gjenstår det mye arbeid: Selv om kvinner ikke lenger diskrimineres i ansettelsesprosesser, ifølge en ny studie, tjener kvinner fortsatt jevnt over mindre enn menn. De aller fleste partnerdrap begås av menn – mot kvinner. Kvinner gjør, også i Norge, mest av det ubetalte arbeidet i hjemmet. Og én av fem norske kvinner oppgir å ha blitt voldtatt minst én gang i løpet av livet.

Det er ingen motsetning mellom å jobbe for kvinners rettigheter og muligheter, og å jobbe for at gutter og menn skal ha det bra. Faktisk er det to sider av samme sak.

Det kan virke som om det råder en oppfatning om at likestillingskampen har gått på bekostning av menn. Men stemmer det? Mitt svar på det er nei. Det viser seg nemlig at likestilling også er noe menn tjener på.

Menn i likestilte land ser ut til å ha bedre livskvalitet og er mindre deprimerte enn menn som lever i mindre likestilte land. Bedrifter som har kjønnsbalanse blant de ansatte, er mer lønnsomme enn bedrifter med en overvekt av menn eller kvinner.

Likestilte samfunn har bedre produktivitetsvekst og økonomi. Likestilling fører også til tryggere samfunn for kvinner. Jo mer likestilt et samfunn er, desto lavere er sannsynligheten for at en kvinne opplever kjønnsbasert vold eller partnervold i løpet av livet.

Sigrid Bonde Tusvik: Djevelen står i alle kvinner

Hva forteller alt dette oss?

Først og fremst at kampen ikke er over. I stedet for å peke på likestillingen som en kilde til guttas problemer, bør vi jobbe enda mer for likestilling. Det er ingen motsetning mellom å jobbe for kvinners rettigheter og muligheter, og å jobbe for at gutter og menn skal ha det bra. Faktisk er det to sider av samme sak.

Jeg håper derfor å se så mange som mulig – både kvinner og menn – i 8. mars-toget på fredag.

God kvinnedag!

Les også: Trump sammenligner innvandrere med «kannibal»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt