Debatt

Skal vi la volden øke, eller skal vi gjøre noe?

Vi kan ikke havne i en situasjon der vold i skolen normaliseres. Å utøve vold mot lærere eller medelever må få konsekvenser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne uken ble det lagt frem nye urovekkende tall i Dagsavisen om den store økningen i vold og trusler mot lærere i Osloskolen. Den nye rapporten fra Utdanningsetaten viser at det ble registrert hele 5.624 volds- og trusselhendelser mot ansatte i 2023.

Under kategorien «svært alvorlige hendelser» er det blitt rapportert i snitt over tre om dagen. Dette er skremmende høye tall som burde bekymre flere enn oss i Fremskrittspartiet.

Skolen skal være et trygt sted for både elever og lærere. Det skal ikke være slik at barn og ansatte skal grue seg til å gå på skolen fordi de er redde for å utsettes for vold eller trusler.

Til tross for bekymringsfulle tall, hevder Berit Tevik i Fagforbundet Barn og Oppvekst i Oslo at situasjonen kan være enda verre enn det man hadde trodd, da mange av voldshendelsene ikke blir registrert eller sendt videre.

Julianne Ofstad, varaordfører (Frp) og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo

Dette er bekymringsfullt. Vi kan ikke havne i en situasjon der vold i skolen normaliseres. Å utøve vold mot lærere eller medelever må få konsekvenser.

Læreren skal være sjefen i klasserommet. Når lærerne ikke lengre får lov til å gripe inn i urovekkende situasjoner, mister de sin autoritet i klasserommet. For å løse dette, må vi gi lærerne mer tillit og mulighet til å ta tak der det er nødvendig.

Fremskrittspartiet vil i tillegg styrke lærernes støttesystem ved hjelp av flere fagfolk med ulik kompetanse, som miljøterapeuter, helsesykepleiere eller sosialagenter. Dette vil både avlaste lærerne, skape et tryggere læringsmiljø og gi hjelp til de som har behov for det.

Læreren skal være sjefen i klasserommet. Når lærerne ikke lengre får lov til å gripe inn i urovekkende situasjoner, mister de sin autoritet.

Fremskrittspartiet mener at vi i større grad må ansvarliggjøre og involvere foreldrene. Når barn helt ned i seksårsalderen utøver vold mot lærere og medelever, er det spesielt viktig med et godt samarbeid mellom skole og hjem. Lærerne skal ikke først og fremst være oppdragere, de skal være lærere og formidle kunnskap.

Magnus Birkelund, gruppeleder FrPs bystyregruppe

Utviklingen av voldshendelser i Osloskolen har gått for langt, og er noe som må stoppes umiddelbart. Vi er nødt til å gi lærerne tilbake den respekten, og elevene det trygge miljøet de fortjener. Derfor er vi nødt til å sørge for at skolene skal ha mulighet til å gripe inn i voldshendelser, samtidig som at læreren får muligheten til å forsvare seg.

Skal vi klare å rekruttere og beholde flere lærere i fremtiden, må vi sørge for at de får et bedre vern. Vi ønsker oss en skole hvor flere lærere ønsker å jobbe og hvor elevene blir godt ivaretatt.

Les også: Nå varsler byrådet nye grep

Skal vi la voldsstatistikken i skolen fortsette å øke, eller skal vi gjøre noe nå?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt