Debatt

Nettavisens Rabita-avsløringer er viktig, kritisk journalistikk

Når en så stor og innflytelsesrik moské som Rabita, som mottar store beløp fra det offentlige, ikke har det økonomiske på stell, er det av offentlighetens interesse.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Dagsavisen denne uken (31. januar) kommer Linda Noor i Minotenk med en rekke påstander mot Nettavisens avsløringer om økonomirot i moskeen Rabita. Hun skriver blant annet at moskeen blir fremstilt som «en sikkerhetstrussel, lovbrytere, mafia og islamister» og at artiklene er tendensiøse.

Det er vanskelig å kjenne seg igjen i disse beskrivelsene, med unntak av at vi faktisk viser at moskeen har brutt loven, noe vi dokumenterer ettertrykkelig.

Når en forening har verdier for mer enn 20 millioner, skal det føres regnskap som skal sendes til Brønnøysund. Rabita har, i de årene Nettavisen har undersøkt 2018–2020, overgått denne terskelverdien. I 2022 ble den overgått med 14 millioner. Flere kilder sier at dette i så fall er et brudd på regnskapsloven.

– Leverer man ikke regnskaper til riktig tid, får foretak dagmulkter. Men leverer de ikke regnskap i det hele tatt, havner man i straffeloven og regnskapsovertredelse, noe som har en strafferamme på to års fengsel, sier instituttleder Finn Kinserdal ved Norges handelshøyskole til Nettavisen.

Halvor Ripegutu er sjef for økonomi- og politikkredaksjonen i Nettavisen.

Først etter at Nettavisen påpekte dette høsten 2023, ble det sendt inn regnskap for 2021 og 2022, og Rabita innrømmer nå feil. Samtidig er ikke regnskapene levert for årene 2018 til 2020.

Nettavisens innsyn har også vist at moskeen har fått betydelige beløp fra utlandet. De store donasjonene skal også føres i regnskap. Det har Rabita ikke gjort. Igjen mener vi at dette er av offentlig interesse og viktig å omtale. Ikke «tendensiøst», slik Noor sier. Rabita på sin side, skriver i sin redegjørelse at donasjonene er satt inn på konto, og ikke ført i regnskap, og bekrefter med dette Nettavisens funn.

Dette er viktige avsløringer som vi som nyhetsmedium ikke bare kan, men bør skrive om.

Rabita har heller ikke gjort rede for de 27 millioner kronene som Nettavisen har dokumentert er gått ut av Norge. De skriver i innlegget at dette er agentvirksomhet. Nettavisen har vist til at de er medlem av Reisegarantifondet og er kjent med at man kan bestille reiser til Mekka her.

Når et foretak driver slikt salg, skal de være registrert av mva-registeret, mener våre kilder. Det er ikke Rabita. Etter at Nettavisen avdekket dette, sier de til Nettavisen at de har kontaktet Skatteetaten.

Rabita har fått 22 millioner kroner fra det offentlige, hvorav de største bidragene kommer fra Statsforvalteren. Trossamfunn må levere rapport over aktivitetene og inntektene de har, og også hva de har av næringsinteresser. Donasjonene og reise- og eiendomsvirksomheten skulle ha vært rapportert inn til Statsforvalteren, ikke bare etter 2021, da en ny troslov kom på plass, men også før den tid.

Igjen; dette er viktige avsløringer som vi som nyhetsmedium ikke bare kan, men bør skrive om.

Når Linda Noor skriver at Rabita har gjort rede for økonomien i innlegg på Rabitas nettsted, så stemmer ikke det.

Vi kan fortsette: I 2019 fikk de for eksempel 6,1 millioner kroner fra Sverige, og deler av dette beløpet har kilde i Kuwait. Disse pengene skal ha blitt brukt til kjøp av eiendom i Horten. I rapporten og regnskapet de har levert til Statsforvalteren står det imidlertid at de har fått 614.328 kroner i gaver og bidrag. Igjen: Donasjoner skal føres i regnskap.

Så når Noor skriver at Rabita har gjort rede for økonomien i innlegg på Rabitas nettsted, så stemmer ikke det.

I tillegg har Nettavisen vist eksempler på hvordan Rabita har jobbet politisk og hvilke saker det gjelder: Håndhilsing, hijabkrav og finansiering fra utlandet. Det er legitimt å delta i politikk, men de kan knapt forvente å slippe unna kritisk søkelys når man for eksempel jobber for utenlandsk finansiering av trossamfunn og at lærere skal kurses i religiøs kjønnssegregering.

Når det gjelder koblingen til Det muslimske brorskapet har Nettavisen vist til etterretningskilder. Det er etterretning som kobler Council of European Muslims, hvor Rabita er medlem, til brorskapet.

Sigrid Bonde Tusvik: Ære være det drøye

Når det er sagt, er jeg glad og betrygget for å høre at Noor ikke mener at Rabita er noen som helst form for sikkerhetstrussel. Samtidig må jeg understreke at vi har heller aldri påstått det, utover å sitere relevante, kompetente kilder som en del av et større sakskompleks.

Samtidig er det viktig å understreke at kjernen og hovedfokuset i vår dekning er ene og alene det tilsynelatende økonomiske rotet – som vi mener det ikke bare er legitimt, men viktig å skrive om.

Dagsavisen mener: KrF leter febrilsk etter en ny familiepolitikk

At en så stor og innflytelsesrik moské som Rabita, som mottar store beløp fra det offentlige, ikke har det økonomiske på stell, mener vi er av offentlighetens interesse.

Det tror jeg også at Linda Noor, innerst inne, egentlig forstår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt