Debatt

Kvinner i krigens vold

Kvinner på begge sider i krig og konflikt er ofre for ydmykelse, trakassering og rene voldtekter. Krigen i Midtøsten er ikke noe unntak.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dag er det den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Seksuell vold mot kvinner en av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden.

Militær okkupasjon, krig og humanitære kriser gjør jenter og kvinner spesielt utsatte for å bli ofre for seksuell vold. Fravær av fred i Israel og Palestina over flere generasjoner innebærer en underkommunisert historie med seksuell vold blant både israelske og palestinske kvinner.

I løpet av den voldsomme militære eskaleringen i Israel og Palestina de siste ukene er det blitt rapportert om alvorlige forekomster av seksuell vold fra både israelsk og palestinsk hold. Ulike former for seksuell vold har dessverre allerede en lang historie i den lange konfliktlinjen, som går over 75 år tilbake.

Av de mest alvorlige kjente tilfellene er gruppevoldtektene av unge palestinske jenter som fant sted som en del av etableringen av staten Israel i 1948. Dette var et ledd i terroren som ble utført av sionistiske geriljagrupper og den israelske hæren for å skremme så mange palestinere vekk fra landområdene som mulig.

Linda Noor

For å lykkes med å fordrive 750.000 palestinere, ble gruppevoldtekt et av maktmidlene som skapte stor skrekk i den palestinske befolkningen, spesielt blant jenter og kvinner.

Siden 1948 har kvinner i Palestina levd under et brutalt israelsk militærregime. Dette har gjort palestinske kvinner ekstra sårbare for seksuelle overgrep – både i egen gruppe, og fra okkupasjonsmakten Israel.

Den israelske forskeren Revital Madar har sett på hvordan palestinske kvinner systematisk utsettes for seksuell vold fra ulike israelske aktører under langvarig militær okkupasjon og kritiserer den rådende stillheten rundt disse sakene.

For å kunne bevege seg utendørs, må palestinere forholde seg til militære kontrollposter. Her blir palestinske kvinner rutinemessig utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Nattlige husraid fra israelske okkupasjonsstyrker er også svært utbredt, og der rapporteres det om seksuell vold og nedverdigelse.

I sommer rapporterte blant annet den israelske avisen Ha’aretz om den ydmykende praksisen der israelske soldater tvinger palestinske kvinner til å kle seg nakne foran andre. Få av disse tilfellene kommer ut i mediene.

Palestinske kvinner opplever også seksuell vold i forbindelse med besøk av familiemedlemmer i israelske fengsler, hvor det til enhver tid sitter tusenvis av palestinere, inkludert hundrevis av barn fengslet. Palestinske kvinner blir også utsatt for voldtekt og trusler om voldtekt under avhør og som fanger, fra både mannlige og kvinnelige israelske soldater.

De siste årene har israelske kvinner i hæren, politiet og fengselsvesenet meldt om høye forekomster av seksuelle overgrep og trakassering.

Avhengighetsforholdet til okkupasjonsmakten er noe som gjør seksuelle overgrep mulig i et bredt omfang, også fra andre myndighetspersoner. Den israelske kontrollen er fullstendig, og palestinske menneskerettighetsorganisasjoner som jobber for kvinners rettigheter blir forbudt og terrorstemplet.

Fraværet av fred i Palestina og Israel gjør også israelske kvinner ekstra utsatt for seksuell vold. Landet har obligatorisk to års verneplikt for kvinner. De siste årene har israelske kvinner i hæren, politiet og fengselsvesenet meldt om høye forekomster av seksuelle overgrep og trakassering.

Det er krevende for israelske kvinner å adressere et problem som bidrar til negativt søkelys på den israelske hæren, som er opptatt av å fremstille seg som «verdens mest moralske hær».

I henhold til internasjonal lov er seksuell vold krigsforbrytelser, men det er dessverre sjelden at noen blir stilt til ansvar for seksuelle overgrep i krig. Det gjøres altfor lite for å endre faktorene som gjør seksuelle overgrep mulig. Tvert imot er situasjonen bare blitt kraftig forverret de siste årene.

Ofrene for seksuell vold må leve med sine fysiske og psykiske arr resten av livet, og overgriperne blir sjelden straffet.

Krig og okkupasjon forverrer allerede eksisterende ulikheter og sårbare maktforhold, og som et resultat er seksuell vold fortsatt utbredt. Rammene av krig og konflikt gjør det vanskelig å samle bevis og følge de prosedyrer som kreves for å oppnå rettferdighet for ofrene. Det gjelder også rapportene om seksuell vold mot israelske kvinner i angrepet fra Hamas 7. oktober. Alle former for seksuell vold må fordømmes og etterforskes.

I løpet av de siste ukene er over 3.500 palestinske kvinner og over 5.500 av deres barn blitt drept av den israelske hæren, ifølge tall fra Hamas. Titusener er lemlestet og tusenvis er fortsatt begravet i ruinene. Flere hundre tusen kvinner har mistet sine hjem. Om lag 50.000 kvinner på Gaza er gravide, 5.500 av dem er rundt sin termindato.

Disse vil bli tvunget til å føde under helt umenneskelige og livsfarlige forhold. Sykehus og helsefasiliteter er blitt utsatt for massive israelske bombeangrep. Flere kvinner er rapportert å ha dødd før eller under fødsel. Palestinske kvinner har måttet ta keisersnitt uten bedøvelse. Ifølge FNs befolkningsfond har over 690.000 menstruerende kvinner og jenter begrenset tilgang til hygieneprodukter.

Les mer av Linda Noor: Utviskingen av det palestinske folk

Også på den okkuperte Vestbredden er forholdene for kvinner svært kritiske. Der hersker en konstant fare fra både israelske soldater og ekstreme bevæpnede bosettere.

Seksuell vold i krig skader ikke bare de direkte ofrene, men også deres familier og samfunn i generasjoner. Ofrene for seksuell vold må leve med sine fysiske og psykiske arr resten av livet, og overgriperne blir sjelden straffet.

Seksuell vold utgjør et av de største hindrene for fred og forsoning. Forebygging av konfliktrelatert seksuell vold handler om å fjerne de strukturelle rammene som muliggjør at det skjer – og sørge for at folkeretten og menneskerettigheter blir respektert.

Uten at den militære okkupasjonen av Palestina oppheves og en fredelig løsning tvinges frem av det internasjonale samfunnet, vil seksuell vold fortsette å ødelegge kvinners liv i både Palestina og Israel.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt